"U Muzičkoj školi mora svaki učenik vežbati i spremati se za čas – a ne oslanjati se na učitelja, a sam ništa ne raditi. U Muzičkoj školi đak se upućuje na samostalni rad i dužnost, a to utiče na vaspitanje karaktera detetova. Učenik je siguran da će dobiti dobru nastavu.

Muzička škola svestrano vaspitava učenika. Ona ne samo da uči učenika dobro svirati, nego učeći ga teoriji muzičkih nauka, vaspitava ga, da muziku kao nauku razume i da u njoj uživa. U Muzičkoj školi učenik ima priliku da se upozna sa muzičkom literaturom. Vaspitanje muzičko je u školi mnogo jeftinije nego inače. Muzička škola je kulturni zavod koji ima ozbiljan zadatak i koji je pred javnosti odgovoran za uspeh."

Isidor Bajić (17. oktobar 1909.)

Sirmium Music Fest – Sremska Mitrovica

Sirmium Music Fest – Sremska Mitrovica
Sirmium Music Fest održan je od 13. do 17. marta ove godine ...

Takmičenje „Binički“ Beograd

Takmičenje „Binički“ Beograd
Na 9. takmičenju "Binički" učenici naše škole osvojili su tri prve nagrade ...

Saksofonijada Smederevo

Saksofonijada Smederevo
Na 15. Saksofonijadi učenici naše škole osvojili su dve treće nagrade ...

Memorijal Dušan Protić – Beograd

Memorijal Dušan Protić – Beograd
Memorijal "Dušan Protić" održava se po devetnaesti put ...

Takmičenje Davorin Jenko – duvači

Takmičenje Davorin Jenko – duvači
Na Međunarodnom takmičenju Davorin Jenko 2019 učenici duvačkog odseka osvojili su dvadeset jednu nagradu ...

Takmičenje mladih pijanista Šabac

Takmičenje mladih pijanista Šabac
23. Međunarodno takmičenje mladih pijanista održano je u Šapcu od 01. do 04. marta ...

Prezentacija škole za upis u I razred srednje muzičke škole

Prezentacija škole za upis u I razred srednje muzičke škole
Prezentacije škole za upis u I razred srednje muzičke škole za školsku 2019/2020. godinu ...

Međunarodni susreti flautista „Tahir Kulenović“ Valjevo

Međunarodni susreti flautista „Tahir Kulenović“ Valjevo
Međunarodni susreti flautista "Tahir Kulenović" održani su dvadeset prvi put u Valjevu ...

FEMUS 2019

FEMUS 2019
U Subotici je od 15. do 17. februara održan FEMUS 2019 ...

Takmičenje Davorin Jenko – klavir

Takmičenje Davorin Jenko – klavir
U Beogradu od od o1. do 05. februara održano Takmičenje Davorin Jenko - klavir ...

Young Livorno Piano Competition

Young Livorno Piano Competition
Young Livorno Piano Competition održano je u Livornu (Italij) od 26. do 29. januara 2019. godine ...

11. klavirsko takmičenje „Slavenski“

11. klavirsko takmičenje „Slavenski“
Na 11. klavirskom takmičenu "Slavenski", učenici naše škole osvojili su dve prve nagrade ...