Karmina Burana

Krunišući svoja muzička dostignuća, muzička škola „Isidor Bajić“ je 1998.godine objavila svoj prvi CD – „Karmina Burana“, scenska kantata Karla Orfa, u izvođenju hora i orkestra škole…

više…