Pravna akta škole

 

 VAŽNO OBAVEŠTENJE: 

Statut Muzičke škole „Isidor Bajić“, pravilnici  i poslovnici koji su dostupni na sajtu su informativnog karaktera. Važeći primerci sa datumima usvajanja, potpisima i pečatima dostupni su u Sekretarijatu Škole.

 

STATUT

Muzičke škole „Isidor Bajić“

 

POSLOVNICI
PRAVILNICI
Red. br.
Naziv
Red. br.
Naziv
1
POSLOVNIK O RADU  NASTAVNIČKOG VEĆA
1
PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH U MUZIČKOJ ŠKOLI „ISIDOR BAJIĆ“
2
POSLOVNIK O RADU  SAVETA RODITELJA
2
PRAVILNIK O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTI UČENIKA U MUZIČKOJ ŠKOLI „ISIDOR BAJIĆ“
3
POSLOVNIK O RADU  ŠKOLSKOG ODBORA
3
PRAVILA PONAŠANJA UČENIKA, ZAPOSLENIH I RODITELJA UČENIKA U MUZIČKOJ ŠKOLI „ISIDOR BAJIĆ“
4
POSLOVNIK O RADU  UČENIČKOG PARLAMENTA
 
4
PRAVILNIK O MERAMA, NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE „ISIDOR BAJIĆ“ ZA VREME BORAVKA U ŠKOLI I SVIH AKTIVNOSTI KOJE ORGANIZUJE ŠKOLA

 

Izmene i dopune pravilnika o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika Muzičke škole „Isidor Bajić“ za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje organizuje škole
 
5
PRAVILNIK O UPISU U OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU U MUZIČKOJ ŠKOLI „ISIDOR BAJIĆ“
6
PRAVILNIK O ISPITIMA U MUZIČKOJ ŠKOLI „ISIDOR BAJIĆ“
7
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SPROVOĐENJU MATURSKIH ISPITA U MUZIČKOJ ŠKOLI „ISIDOR BAJIĆ“
8
PRAVILNIK O RADU
9
AKT O PROCENI RIZIKA
10
PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA
11
PRAVILNIK O POHVALJIVANJU I NAGRAĐIVANJU UČENIKA
12
 
13
 
14
15                                    
PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI
PRAVILNIK O USLOVIMA ZAVRŠAVANJA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE PUTEM POLAGANJA ISPITA
PRAVILNIK O VANREDNIM UČENICIMA U SREDNJOJ ŠKOLI
PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA
PRAVILNIK O NABAVKAMA U MUZIČKOJ ŠKOLI „ISIDOR BAJIĆ“     

Comments are closed