Zaposleni

UPRAVA ŠKOLE

DIREKTOR MUZIČKE ŠKOLE

Prof. mr Radmila Rakin Martinović  

POMOĆNICI DIREKTORA:

 Jelica Marinkov

Danijela Kličković

Robert Papik

Tatjana Vukmanović

STRUČNI SARADNICI:

 

Mirjana Đukić, psiholog

mr Tatjana Čapko, bibliotekar

U školskoj 2016/17. godini u Školi rade:

* * *

STRUČNO VEĆE KLAVIRSKI ODSEK

Rukovodioci stručnog veća: Tatjana Vukmanović i mr Milena Apić

Nastavnici klavira:

Nastavnici čitanja s lista:

 • Tatjana Uzelac
 • mr Dina Šuklar

vrh strane

STRUČNO VEĆE  NASTAVNIKA GUDAČKIH INSTRUMENATA

Rukovodilac stručnog veća: Monika Zima

Nastavnici violine:

 • mr Mirjana Hajduković-Davidović 
 • Monika Zima
 • Ivana Makević Madjarić
 • Vitalij Gulijčuk

Nastavnik viole:

Nastavnici violončela:

 •  Judit Niderholcer Josifoska
 •  Marijana Krmpotić

Nastavnici  kontrabasa:

 • Goran Kerleta
 • Dragan Nikolić

Nastavnik kamerne muzike:

 • Dragan Nikolić
 

Nastavnici  čitanja s lista:

 • Dragan Nikolić

Klavirski saradnici:

 • Jovana Dabić
 • Dragana Popov
 • Nina Aranđelović
 • Milica Ćosić (zamena)
 • Dunja Crnjanski
 • Ksenija Ovuka (bolovanje)
 • Nadežda Knežević (bolovanje)
 • Slađana Aćimović (zamena)

vrh strane

STRUČNO VEĆE DUVAČKI ODSEK

Rukovodilac stručnog veća: Jasna Marković Vujanović

Nastavnici  flaute:

Nastavnik  oboe:

Nastavnici klarineta:

Nastavnik  fagota:

Nastavnici  saksofona:

Nastavnici horne:

 • Nikola Pavlović

Nastavnici trube:

 • Lordan Skenderović

Nastavnik trombona:

 •  Vladimir Nežić

Nastavnici  čitanja s lista i poznavanja orkestarske literature:


Nastavnici  kamerne muzike:

Klavirski saradnici:

vrh strane

STRUČNO VEĆE ODSEK HARMONIKE

Rukovodilac stručnog veća: mr Dragan Mirković

Nastavnici harmonike:

Nastavnici  čitanja s lista:

Nastavnici  kamerne muzike:

vrh strane

STRUČNO VEĆE ODSEK SOLO PEVANJA

Rukovodilac stručnog veća: mr Ivana Jovanović

Nastavnici solo pevanja:

 • mr Marta Balaž
 • mr Senka Nedeljković

Nastavnik  čitanja s lista i kamerne muzike:

 • Milana Vuksan

Klavirski saradnici:

 • Nevena Sovtić (odsustvo)
 • Strahinja Đokić (zamena)
 • Emilija Janjić (bolovanje)
 • Bogdan Đorđević (zamena)

vrh strane

STRUČNO VEĆE POLIINSTRUMENTALNI ODSEK

Rukovodilac stručnog veća: Aleksandar Spasojević

Nastavnici  gitare:

Nastavnici  harfe:

 • Mina Momčilović
 • Jelena Todorović

Nastavnici  udaraljki:

 • Milica Grubišić
 • Ivan Burka
 • Srđan Palačković

Nastavnik  džeza i malih džez ansambala:

 • Igor Molnar

 Nastavnik kamerne muzike:

 • Vedran Ferizović

Nastavnici  čitanja s lista:

 

vrh strane

STRUČNO VEĆE ZA TEORETSKI ODSEK

Rukovodilac stručnog veća za osnovnu školu: Ana Kovačić

Rukovodilac stručnog veća za srednju školu: mr Nineta Avramović Lončar

Nastavnici  solfeđa u omš:

 • Ana Kovačić
 • Andrea Šolaja(zamena)
 • Gordana Gavrilov
 • Marija Josimović
 • Marinela Skutelis (bolovanje)
 • Milica Brkić (Futog)
 • Senka Vojnić Hajduk
 • Vesna Jovanović

Nastavnici  solfeđa u smš:

 • Jarmila Jurica Stupavska
 • Sanja Pap Mićić

Nastavnici  teorije muzike:

 • Ana Kovačić (omš)
 • Gordana Gavrilov (omš)
 • Marija Josimović (omš)
 • Evica Čarnopiski (smš)
 • Jarmila Jurica Stupavski (smš)
 • Sanja Pap Mićić (smš)

Nastavnici  harmonije:

 • Zorica Jelić


 • Jasmina Mitrušić Đerić (bolovanje)
 • Sonja Radović (zamena)

Nastavnici  istorije muzike s upoznavanjem muzičke literature:

 • Valentina Letić

Nastavnik  nacionalne istorije muzike:

 • Valentina Letić

Nastavnik  muzičkih oblika:

 • Ružica Ilić Mansouri
 

Nastavnici  kontrapunkta:

 • mr Nineta Avramović Lončar
 • Valentina Letić

Nastavnik  dirigovanja i nastavnik poznavanja muzičkih instrumenata:

 •  Slovenka Benkova Martinkova

 

Nastavnik  etnomuzikologije:

 • Valentina Letić

Nastavnik uvoda u komponovanje:

 • mr Nineta Avramović Lončar

Nastavnici  sviranja horskih partitura:

 • mr Nineta Avramović Lončar
 • Slovenka Benkova Martinkova
 • Sonja Radović
 • Tamara Adamov Petijević
 • Valentina Letić

Nastavnici  srpskog jezika:

 • Dragana Grgur
 • Maja Ljubić 

Nastavnici  engleskog jezika (prvi strani jezik):

 

 • Aleksandra Tasković (zamena)

Nastavnik  drugog stranog jezika:

 • Tamara Stanić, italijanski jezik
 

Nastavnik  računarstva i informatike i nastavnik audiovizuelne tehnike :

 • Tatjana Božić


Nastavnici  istorije s istorijom kulture i civilizacije:

 • Biljana Pejović
 • Darija Vojnović

Nastavnik  biologije:

 • Branka Marjanov

Nastavnik  fizike:

 • Lidija Hlapec 

Nastavnik  sociologije:

 • Marina Jugović

Nastavnik  psihologije:

 • Jasna Lukić

Nastavnik  filozofije i nastavnik građanskog vaspitanja:

 • Nataša Živančević


Nastavnik  fizičkog vaspitanja:

Veroučitelji:

 • Ivan Kostić
 • Sanja Starčević
 • Ana Kiš

Dirigenti:

 • Ana Kovačić (hor osnovne muzičke škole)
 • Ana Kovačić (“Bajićevi slavuji” – hor osnovne muzičke škole )
 • Ana Kovačić (muzičko zabavište)
 • Andrea Šolaja (muzičko zabavište)
 • Čaba Zima (“Bajićevi gudači” – gudački orkestar osnovne muzičke škole)
 • Goran Penić (“Sonja Marinković”- orkestar harmonika srednje muzičke škole)
 • Igor Paroški (“Margita Baračkov” – orkestar harmonika osnovne muzičke škole )
 • Marija Josimović (pripremni razred i hor „Suncokreti“)
 • Tamara Adamov Petijević (simfonijski orkestar srednje muzičke škole)
 • Tamara Adamov Petijević (ženski i mešoviti hor srednje muzičke škole)

vrh strane

Administrativno – finansijsko osoblje:

Pomoćno – tehničko osoblje: 

 • Matija Blažević – klavirštimer
 • Vojin Milojević – domar
 • Dušan Kevrešan – portir
 • Dragan Đuričić – portir
 • Andrijana Mirić – spremačica
 • Aranka Hani – spremačica
 • Biljana Stojanović – spremačica
 • Sanja Slavka – spremačica
 • Sandra Stankov – spremačica

Comments are closed