"U Muzičkoj školi mora svaki učenik vežbati i spremati se za čas – a ne oslanjati se na učitelja, a sam ništa ne raditi. U Muzičkoj školi đak se upućuje na samostalni rad i dužnost, a to utiče na vaspitanje karaktera detetova. Učenik je siguran da će dobiti dobru nastavu.

Muzička škola svestrano vaspitava učenika. Ona ne samo da uči učenika dobro svirati, nego učeći ga teoriji muzičkih nauka, vaspitava ga, da muziku kao nauku razume i da u njoj uživa. U Muzičkoj školi učenik ima priliku da se upozna sa muzičkom literaturom. Vaspitanje muzičko je u školi mnogo jeftinije nego inače. Muzička škola je kulturni zavod koji ima ozbiljan zadatak i koji je pred javnosti odgovoran za uspeh."

Isidor Bajić (17. oktobar 1909.)

Fantast Bečej

Fantast Bečej
Na takmkičenju FANTAST 2019 učenici naše škole osvojili su deset prvih i dve druge nagrade ...

Stringfest Sremska Mitrovica

Stringfest Sremska Mitrovica
STRINGFEST 2019 održan je u Sremskoj Mitrovici ...

Donne in Musica

Donne  in Musica
Internacionalni konkurs "Donne in musica" održan je šesnaesti put ...

Međunarodni festival slovenske muzike Moskva

Međunarodni festival slovenske muzike Moskva
XV Moskovski međunarodni festival slovenske muzike održan je 17. maja ...

Muzička takmičenje Slobomir Bijeljina

Muzička takmičenje Slobomir Bijeljina
U Bijeljini je šesti put odrćano Međunarodno muzičko takmičenje SLOBOMIR ...

Festival gitare Pančevo

Festival gitare Pančevo
Pannonia guitar fest, festival gitare održan je od 16. do 19. maja ove godine u Pančevu ...

Festival pijanizma Sremska Mitrovica

Festival pijanizma Sremska Mitrovica
6. Festival pijanizma održan je od 09. do 12. maja u Sremskoj Mitrovici ...

Dan škole – 110 godina od osnivanja

Dan škole – 110 godina od osnivanja
Koncertom u Sinagogi, 14. maja 2019. godine proslavili smo 110 godina od osnivanja naše škole ...

5. Festival Isidor Bajić – kamerna muzika

5. Festival Isidor Bajić – kamerna muzika
5. Festival Isidor Bajić počeo je 11. maja takmičenjem iz kamerne muzike ...

Takmičenje „Petar Konjović“ Beograd

Takmičenje „Petar Konjović“ Beograd
Međunarodno takmičenje "Petar Konjović" održano je dvadeset četvrti put ...

Takmičenje mladih pijanista Carl Maria von Weber – Drezden

Takmičenje mladih pijanista Carl Maria von Weber – Drezden
Međunarodno takmičenje mladih pijanista "Carl Maria von Weber" održano je u Drezdenu (Nemačka) ...

Međunarodni susreti harmonikaša Pula

Međunarodni susreti harmonikaša Pula
44. Međunarodni susret harmonikaša održan je u Puli od 24. do 27. aprila ...