Istorijat Škole

Kao nastavnik pojanja u Centralnoj osnovnoj školi, a nadasve u Srpskoj velikoj pravoslavnoj gimnaziji, gde je, pored redovne nastave, pripremao i komponovao za poznate Svetosavske besede, vodio je tri školska hora i pevačko društvo „Neven“, redovno sarađivao sa Srpskim narodnim pozorištem na komponovanju i „muzičkom udešavanju“ pozorišnih komada sa pevanjem, Isidor Bajić je osećao i stalni nedostatak školovanih muzičara. I obrazovana muzička publika, a Novi Sad ju je u to vreme zaista imao, zahtevala je muziku na višem umetničkom nivou. Sve to shvatajući, Isidor Bajić je nakon dužeg premišljanja, dogovaranja i planiranja obnarodovao svoju nameru:

„Od septembra ove godine otvara se u Novom Sadu Muzička škola (konzervatorijum). S pogledom na veliku dobit i za varoš kao kulturni napredak, a i za našu decu, koja će se stručnim umetnicima vaspitavati u muzičkoj veštini, nadamo se da će naše građanstvo radosno pozdraviti ovu kulturnu novinu!”

“Zastava”, br. 94, 15. maj 1909. godine

Isidor Bajić je bio njen prvi direktor i nastavnik teoretskih predmeta, a ostalo stručno nastavničko osoblje činili su gospođa dr-a Oskara Majera, diplomirana učiteljica pevanja; gospođica Olga Kenin, učiteljica klavira; čuveni violinista i muzički kritičar Emil (Milan) Saks i gospođa Gabrijela Berić, poznata pijanistkinja iz Zagreba. U Bajićevoj Muzičkoj školi su školovani budući profesionalni muzički umetnici, ali je vaspitavana i publika, ljubitelji muzike. Tako je Novi Sad prelazio u red “velikih varoši”. Početkom Prvog svetskog rata i preranom smrću Isidora Bajića (15. septembar 1915.), škola je privremeno prestala sa radom.

skola10

Bajićeva  Muzička škola, 1910. godine

Tako je otpočeo rad Bajićeve muzičke škole 01. septembra 1909. godine! Bila je to, posle subotičke Muzičke škole, tada jedina stručna škola iz oblasti muzike severno od Save i Dunava.

„Bez ikakve subvencije, bez ikakve pomoći,… postoji i radi  muzička škola u Novom Sadu. Niz dobrih klasičnih koncerata koje ova škola redovno priređuje…, najbolje svedoči da je rad u muzičkoj školi savremen i ozbiljan. Na sviranju svih učenika ogleda se ozbiljan rad i sprema.“

“Zastava”, br. 28, 1913. godine

Isidor Bajić je bio njen prvi direktor i nastavnik teoretskih predmeta, a ostalo stručno nastavničko osoblje činili su gospođa dr-a Oskara Majera, diplomirana učiteljica pevanja; gospođica Olga Kenin, učiteljica klavira; čuveni violinista i muzički kritičar Emil (Milan) Saks i gospođa Gabrijela Berić, poznata pijanistkinja iz Zagreba. U Bajićevoj Muzičkoj školi su školovani budući profesionalni muzički umetnici, ali je vaspitavana i publika, ljubitelji muzike. Tako je Novi Sad prelazio u red “velikih varoši”. Početkom Prvog svetskog rata i preranom smrću Isidora Bajića (15. septembar 1915), škola je privremeno prestala sa radom. Ratne posledice uticale su i na mukotrpno i sporo obnavljanje rada Muzičke škole „Bajić“.

„Sa kakvim teškoćama se škola borila, to se danas ne moze shvatiti… Pomoći vlasti su bile male i da su se začeci razvili u tako značajnu ustanovu kakva je danas Muzička škola „Isidor Bajić“ u Novom Sadu, može se zahvaliti samo istrajnosti i dalekovidosti tadašnjih nastavnika…“

Katica Panić

Godine 1919, pokrenuto je pitanje osnivanja institucije koja bi trebalo da obnovi muzičku aktivnost Novog Sada i to u duhu ideja Isidora Bajića. Tako je, na inicijativu Vladimira Karakaševića, već iduće 1920. godine osnovano Muzičko društvo sa zadatkom da sakupi novosadske prijatelje muzike, amatere i profesionalce radi unapređivanja nacionalne umetnosti. I pored nesebičnog truda članova Uprave Muzičkog društva Novog Sada, Muzička skola “Bajić” počinje sa radom tek 1927. godine i, odobrenjem Ministarstva prosvete, postaje prva poludržavna muzička škola.

skola-29

Muzička škola “Isidor Bajić”, 1929. godine

Mnogobrojni problemi pratili su i dovodili u pitanje rad škole, sve do 1930. godine kada na mesto direktora dolazi Svetolik Pašćan-Kojanov, tada već poznati dirigent, kompozitor i muzički pisac. Period dragocenog preporoda nastupa 1936. kada je za direktora postavljen Rikard Švarc. Godine 1941. u školu je upisano čak 210 učenika (!), ali je uspešan rad opet prekinut zbog Drugog svetskog rata.

„U prepunoj sali, u prisustvu velikog broja uglednih ličnosti, učenici ove škole dokazali su sa kolikom ambicijom rade na ostvarenju svog cilja i da školu svojim radom podignu do još većeg nivoa.“

“Dan”, 27. april 1939.godine

Ubrzo posle II svetskog rata, a na predlog Prosvetnog odeljenja Komande mesta, angažovan je Milutin Ružić da organizuje i okupi nastavno osoblje kako bi Muzička škola “Bajić” počela sa radom. Stari, provereni kadrovi: Milica Moč, Anton Tot, Arsen Triva, Jelena Kasovic, Petar Bingulac, Karl Krombholc … uz mlađe: Antona Ebersta, Nikolu Petina, Dušana Stulara, Rudolfa Bručija i mnogi drugi vredni, stručni i predani muzički pedagozi otpočinju novi uspešni period rada

1952

Kolektiv skole iz 1952. godine

Broj učenika se stalno povećava, kao i nastavni kadar. Posle dugogodišnjih problema oko prostorija za održavanje nastave i brojnih selidbi, 1953. godine škola je konačno smeštena u Njegoševoj 9, gde se i danas nalazi. Dolaskom kompozitora Rudolfa Bručija “na čelo” škole, uslediće dvadesetogodišnji period stalnog unapređivanja nastave i obogaćivanja fonda instrumenata, ploča, nota.

19756

Nastavničko veće skolske 1975/76. godine

Rezultati su uočljivi iz godine u godinu.

Ni posle jednog veka od osnivanja, ova obrazovno-vaspitna stručna ustanova nije izneverila ideje svog osnivača. Jos značajnije od kontinuiteta postojanja jeste činjenica da su Muzička škola “Isidor Bajić”, njeni učenici i profesori vec godinama profesionalno izuzetno uspešni, da su na domaćim i inostranim takmičenjima uglavnom ovenčani nagradama i priznanjima za uspešne interpretacije i pedagoška dostignuća. Za kvalitet su zaslužni pre svega vrhunski pedagozi koje je i nekada i danas škola okupljala među svojim kadrovima, a koji su i svoja izvođačka iskustva i saznanja iz stručne oblasti nesebično prenosili na svoje učenike. Stoga su đaci Muzičke škole “Isidor Bajić” prisutni ne samo u takmičarskim disciplinama raznovrsnih smotri, susreta, takmičenja i festivala, već su i sastavni deo muzičkog života Novog Sada.

Skoro svake nedelje tokom čitave godine, muzička dostignuća učenika mogu da čuju posetioci poetskih večeri, promocija, otvaranja izložbi i drugih raznovrsnih kulturnih manifestacija, ali i onih koji prate koncertnu delatnost kako u Svečanoj sali Muzičke škole, tako i u drugim koncertnim prostorima Novog Sada.

Iz godine u godinu, decenijama, pa tako čitav JEDAN VEK …

Comments are closed.