Rezultati prijemnih ispita – duvački instrumenti

REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

Za školsku 2013/2014. godinu

DUVAČKI  INSTRUMENTI

 

 

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole
glavni predmet  FLAUTA za školsku 2013/14.g.

red. Broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Cvetković Sofija flauta

200

2

Puškarević Nađa flauta

200

3

Gvozdenović Katarina Flauta, violina, klavir, gitara

200

4

Carević Anastasija Flauta, violončelo

200

5

Grabovac Emilija Flauta

200

6

Vučković Sofija flauta

200

7

Markuči de Marino Tea Flauta, klavir, gitara, klarinet

200

8

Vukašinović Katarina flauta

199

9

Tubić Lena Flauta, saksofon, klavir, gitara

199

10

Kišgeci  Majda Flauta

196

11

Panić Maša Flauta

196

12

Banjac Marina Flauta, klavir, violina, violončelo

196

zaključno sa red. br. 12

 

Spisak  kandidata koji su položili prijemni ispit za FLAUTU ali zbog ograničenog broja mesta ne mogu biti sada upisani . Ukoliko se ukažu slobodna mesta biće pozvani

red. Broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Kontić Sara Gitara, klavir, flauta, violina

198

2

Popov Sofija Klavir, flauta

197

3

Radmilović Tamara Klavir,flauta

196

4

Mrkaić Isidora Violina, flauta

195

5

Mićin Mia Klavir,flauta

193

6

Ajdžanović Milica Klavir, violina, flauta

191

7

Tadić Mila Violina, flauta, klavir

190

8

Popović Jana Flauta, violončelo, klavir, harfa

188

Zaključno sa red. br. 8

 

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole
glavni predmet  FLAUTA SA STATUSOM VANREDNOG UČENIKA za školsku 2013/14.g.

red. Broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Mučibabić Elena-vanredno Flauta

200

Zaključno sa red. br.1

 

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u Prvi razred osnovne muzičke škole
glavni predmet KLARINET za školsku 2013/14.g.

red. Broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Lazarević Vojin klarinet

200

2

Ninković Stanko Klarinet, gitara, truba

200

3

Petrović Jovana Klarinet

200

4

Letić Marija klarinet

200

5

Polovina Gavrilo Klarinet

200

6

Ićitović Milan Klarinet

200

7

Čanković Milica Klarinet, oboa, saksofon

200

8

Raičević Matija Klarinet

200

9

Miljević Ljubomir klarinet

200

10

Vukomanović Luka Klarinet, saksofon, oboa

200

11

Kljajić Andrej Klarinet, saksofon

200

12

Minić Vojin klarinet

200

13

Radenković Simona Klarinet, flauta, horna

200

zaključno sa red.br 13

 

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole
glavni predmet KLARINET SA STATUSOM VANREDNOG UČENIKA za školsku 2013/14.g.

red. Broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Balać Slaven-vanredno klarinet

200

Zaključno sa red. Br.1

 

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole
glavni predmet SAKSOFON za školsku 2013/14.g.

red. Broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Polovina Jovan Saksofon, truba

200

2

Petrović Vuk Saksofon

200

3

Ćurčin Jovana Saksofon

200

4

Cirar Konstantin Saksofon, truba, kontrabas, harmonika

200

5

Smuk Iva Saksofon, flauta, oboa

200

6

Todorović Andrea Saksofon.oboa,klarinet, udaraljke

200

Zaključno sa red. Br 6

 

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole
glavni predmet OBOU za školsku 2013/14.g.

red. Broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Radovanović Sofija Oboa, flauta, gitara

200

2

Stojković Tea oboa

200

3

Hardi Karolina Oboa

200

4

Čojanović Sonja Oboa

200

5

Mijić Milana Oboa

200

6

Vajda Lucija Oboa

200

7

Antić Anja Oboa

200

8

Zeljković Lena Oboa

200

zaključno sa red. Br. 8

 

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole
glavni predmet TRUBU za školsku 2013/14.g.

red. Broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Romić Luka Gitara, klavir, udaraljke, truba 197

2

Bajagić Ivan Klarinet, truba, fagot 185

3

Vranjevac Petar Gitara,udaraljke, violončelo,truba 178

4

Kmekić Sava Gitara. Saksofon, truba, udaraljke 175

5

Taš Marijana Flauta, gitara, violina, truba 171

6

Mrđa Aleksa Gitara, truba saksofon, klarinet 164
Zaključno sa red.br. 6

 

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole
glavni predmet TROMBON za školsku 2013/14.g.

red. Broj

 PREZIME, IME prijavljeni bodovi

1

Nalić Leon trombon 200

2

Habram Arpad Klavir, trombon 195

3

Milić Aleksej Violončelo, trombon, saksofon, viola 170
zaključno sa red. Br 3

 

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole
glavni predmet H O R N U  za školsku 2013/14.g.

red. Broj

IME PREZIME prijavljeni bodovi

1

Kostić Vanja Horna 200

2

Polovina Milan Horna 200

3

Gunjić Đorđe Klavir, gitara, duvački, žičani 187

4

Grubin Borivoj Klarinet, saksofon, duvački 180

5

Pucar Olivera Duvački 180

6

Batarilo Ena Gitara, duvački 178

7

Durkulić Stefan Gitara, duvački 149
zaključno sa red. Br. 7

Comments are closed.