Rezultati prijemnih ispita – gudački instrumenti

REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

Za školsku 2013/2014. godinu

GUDAČKI INSTRUMENTI

VIOLINA, VIOLONČELO, KONTRABAS

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole
– glavni predmet VIOLINA – za školsku 2013/14.g.

red. broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Vranjković IsidoraViolina

200

2

Radić  Ljiljanaviolina

200

3

Herman UrošViolina, klavir

200

4

Radić JelenaViolina, gitara, violončelo, flauta

200

5

Petković AnjaViolina

200

6

Todorčeska JanaViolina, flauta, gitara, klavir

200

7

Brborić TeodoraViolina, harmonika, flauta, gitara

200

8

Bogdanović NikolaViolina

200

9

Timotić ReljaViolina, klavir, saksofon

200

10

Rajakovac TeodoraViolina

200

11

Radović VanjaViolina,  klavir

200

12

Zubović IvaViolina

200

13

Štula Lazarviolina

200

14

Gutvajn Adam Benjaminviolina

200

15

Balaž AndrejViolina

200

16

Nedeljković NikolaViolina

200

17

Jovanović NikolaViolina

200

18

Anić NikolaViolina

200

19

Mat AnaViolina, gitara

200

20

Zlatić JulijanaViolončelo, violina, gitara, klavir

200

21

Vasić DušanTruba, violina

200

zaključno sa red.br. 21

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole
– glavni predmet VIOLONČELO – za školsku 2013/14.g.

red. broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Apić VukViolončelo, gitara, klavir, harmonika

200

2

Kondić LaraViolončelo

200

3

Čatalinac Marinaviolončelo

200

4

Semnic HanaViolončelo, klavir

200

5

Pokrić AndreaKlavir,flauta,harfa, violina, violončelo, gitara

200

zaključno sa red. br. 5

Spisak  kandidata koji su položili prijemni ispit za VIOLONČELO ali zbog ograničenog broja mesta ne mogu biti sada upisani . Ukoliko se ukažu slobodna mesta biće pozvani

red. broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Dakić PetarGitara, violončelo

196

zaključno sa red. br. 1

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u Prvi razred osnovne muzičke škole
– glavni predmet VIOLONČELO – SA STATUSOM VANREDNOG UČENIKA za školsku 2013/14.g.

red. broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Stvorcova SanjaViolončelo VANREDNO

200

Zaključno sa red. br. 1

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole
– glavni predmet KONTRABAS – za školsku 2013/14.g.

red. Broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Mitić VladimirKontrabas

200

Zaključno sa red. br. 1

Comments are closed.