Rezultati prijemnih ispita – gudački instrumenti

REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

Za školsku 2013/2014. godinu

GUDAČKI INSTRUMENTI

VIOLINA, VIOLONČELO, KONTRABAS

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole
– glavni predmet VIOLINA – za školsku 2013/14.g.

red. broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Vranjković Isidora Violina

200

2

Radić  Ljiljana violina

200

3

Herman Uroš Violina, klavir

200

4

Radić Jelena Violina, gitara, violončelo, flauta

200

5

Petković Anja Violina

200

6

Todorčeska Jana Violina, flauta, gitara, klavir

200

7

Brborić Teodora Violina, harmonika, flauta, gitara

200

8

Bogdanović Nikola Violina

200

9

Timotić Relja Violina, klavir, saksofon

200

10

Rajakovac Teodora Violina

200

11

Radović Vanja Violina,  klavir

200

12

Zubović Iva Violina

200

13

Štula Lazar violina

200

14

Gutvajn Adam Benjamin violina

200

15

Balaž Andrej Violina

200

16

Nedeljković Nikola Violina

200

17

Jovanović Nikola Violina

200

18

Anić Nikola Violina

200

19

Mat Ana Violina, gitara

200

20

Zlatić Julijana Violončelo, violina, gitara, klavir

200

21

Vasić Dušan Truba, violina

200

zaključno sa red.br. 21

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole
– glavni predmet VIOLONČELO – za školsku 2013/14.g.

red. broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Apić Vuk Violončelo, gitara, klavir, harmonika

200

2

Kondić Lara Violončelo

200

3

Čatalinac Marina violončelo

200

4

Semnic Hana Violončelo, klavir

200

5

Pokrić Andrea Klavir,flauta,harfa, violina, violončelo, gitara

200

zaključno sa red. br. 5

Spisak  kandidata koji su položili prijemni ispit za VIOLONČELO ali zbog ograničenog broja mesta ne mogu biti sada upisani . Ukoliko se ukažu slobodna mesta biće pozvani

red. broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Dakić Petar Gitara, violončelo

196

zaključno sa red. br. 1

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u Prvi razred osnovne muzičke škole
– glavni predmet VIOLONČELO – SA STATUSOM VANREDNOG UČENIKA za školsku 2013/14.g.

red. broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Stvorcova Sanja Violončelo VANREDNO

200

Zaključno sa red. br. 1

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole
– glavni predmet KONTRABAS – za školsku 2013/14.g.

red. Broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Mitić Vladimir Kontrabas

200

Zaključno sa red. br. 1

Comments are closed.