Rezultati prijemnih ispita – harmonika

REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

Za školsku 2013/2014. godinu

HARMONIKA

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole
 – glavni predmet HARMONIKA za školsku 2013/14.g.

red. Broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1.        

Lukić Vukašin Harmonika, gitara, duvački, udaraljke

200

2.        

Marić Isidora Harmonika, gitara

200

3.        

Uletilović Nikola Harmonika, klavir

200

4.        

Radić Jana Klavir,flauta, violina, harmonika

199

5.        

Lečić Vuk Gitara, harmonika, flauta, klarinet

198

6.        

Ćurguz Vukašin Gitara, klavir, harmonika, saksofon

198

7.        

Mitović Mateja Gitara, violina, harmonika

198

8.        

Maksimović Pavle harmonika

197

9.        

Živadinović Selena Klavir, violina, harmonika, gitara

195

10.    

Kuzmanović Sonja Gitara, klavir, flauta harmonika

194

11.    

Nikolić Andrej Harmonika, udaraljke,klavir

193

12.    

Orlović Đurđa Klavir,flauta, harmonika,gitara

192

13.    

Jović Radoslav   Klavir, harmonika

190

14.    

Jelisavljević Dejan Harmonika

190

15.    

Bošnjak Danica Violina, violončelo, harmonika, harfa

190

16.    

Babić Borislav Harmonika

189

17.    

Gegić Pavle Klavir,harmonika

188

18.    

Hrvojević Lena Gitara, harmonika, klavir, saksofon

187

19.    

Brkić Ana Gitara, harmonika

185

20.    

Mujić Branislav Harmonika, klavir

180

21.    

Vajagić Veljko Klavir. harmonika

179

22.    

Stošović Vladisav Harmonika, klavir, klarinet, kontrabas

176

23.    

Stevanović Ljubica klavir, harmonika

174

24.    

Srđanov Emilija Flauta, harmonika, klavir

173

25.    

Stošović Lazar Harmonika, klavir, klarinet, kontrabas

168

26.    

Genevajn Aleksandar Klavir,gitara, harmonika

165

27.    

Krža  Marko Klavir, harmonika, gitara

165

28.    

Balaž Lea Klavir, violina, flauta, harmonika

160

29.    

Dangubić Danilo Gitara, violina, harmonika, saksofon

134

Zaključno sa red. Br. 29

 

Comments are closed.