Rezultati prijemnih ispita – instrument klavir

REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

Za školsku 2013/2014. godinu

INSTRUMENT KLAVIR

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole
glavni predmet KLAVIR  za školsku 2013/14.g.

red. broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Apić Darija Klavir

200

 

2

Petrović Mina klavir

200

 

3

Kurevija Ivana Klavir

200

 

4

Vojinović Dijana Klavir

200

 

5

Žikić Sara Klavir

200

 

6

Petrović Dunja Klavir, gitara,violina, flauta

200

 

7

Joldić Milica Klavir

200

 

8

Bjelivuk Vanja Klavir

200

 

9

Đurić Una Klavir

200

 

10

Bijelović Ivana Klavir, gitara, violina, harmonika

200

 

11

Kartalović Marko klavir

200

 

12

Stojimirović Rastko Klavir

200

 

13

Tarasenko Katarina Klavir

200

 

14

Kampić Anja Klavir

200

 

15

Samardžić Luka Klavir

200

 

16

Popović Katarina Klavir

200

 

17

Ostojić Anđelija klavir

200

 

18

Veselinović Milan Klavir, harmonika, gitara

200

 

19

Adamović Una klavir

200

 

20

Kozomora Mia klavir

200

 

21

Jakovljević Nikola Klavir

200

 

22

Beleslijin Sofija Klavir

200

 

23

Soldatović Elena klavir

200

 

24

Ćurčić Dunja Klavir

200

 

25

Zeveđi Nađa Klavir

200

 

26

Nikolić Magdalena Klavir

200

 

27

Regeljac Emilija Klavir, violina

200

 

28

Amidžić Una Klavir, violina

200

 

29

Herak Aleksandar Klavir, violina

200

 

30

Miljević Mihailo Klavir, violina

200

 

31

Antunović Ilija Klavir, violina, harmonika, flauta

200

 

32

Beljić Ema Klavir, violina, harmonika, flauta

200

 

33

Zahorjanski Saša Klavir, violina, gitara, harmonika

200

 

34

Antonić Mihajlo Klavir, violina, gitara, harmonika

200

 

35

Kuga Sara Klavir, violina

200

 

36

Ćutilo Miloš 1 R klavir

200

 

37

Malešev Jelena Klavir,gitara

200

 

38

Govedarica Aleksej Klavir, gitara

200

 

39

Gajinov Marko Klavir,flauta, saksofon

200

 

40

Antonić Dubravka Klavir,flauta, violina

200

 

41

Božić Matej Klavir

200

 

42

Šašić Luka Klavir,truba

200

 

43

Rajičić Tea Klavir, violina, udaraljke, klarinet

200

 

44

Nikolić Srđan Klavir, gitara

200

 

45

Velimirović Smiljana Klavir, gitara, klarinet, flauta

200

  zaključno sa red.br. 45

Spisak  kandidata koji su položili prijemni ispit za KLAVIR ali zbog ograničenog broja mesta ne mogu biti sada upisani . Ukoliko se ukažu slobodna mesta biće pozvani

red. broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Injac Teodora Klavir

200

 

2

Stanišić Anđela Klavir, violina, flauta             redovno ili vanredno

200

 

3

Radić Sofija Klavir,gitara

200

  Zaključno sa red.br. 3

        Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole
– glavni predmet KLAVIR  SA STATUSOM VANREDNOG UČENIKA                            za školsku 2013/14.g.

red. broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Galović Snežana  Klavir

200

 

2

Sredojević Lidija Klavir

200

 

3

Radmilović Nataša  Klavir,flauta

197

  Zaključno sa red.br. 3

 

Comments are closed.