Rezultati prijemnih ispita – spisak kandidata koji zbog ograničenog broja mesta ne mogu da se upišu

REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

Za školsku 2013/2014. godinu

Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole na instrumentima za školsku 2013/14.g. ali zbog ograničenog broja mesta ne mogu da se upišu u muzičku školu

Spisak kandidata koji su stekli pravo upisa u prvi razred osnovne muzičke škole na instrumentima za školsku 2013/14.g. ali zbog ograničenog broja mesta ne mogu da se upišu u muzičku školu

red. broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1.        

Vasić Maksim Klavir, klarinet, violiončelo

197

2.        

Šehić Darija Violina, klavir

197

3.        

Čobanov Dunja Klavir

196

4.        

Mušicki Dimitrije Klavir

195

5.        

Bajić Matea klavir

195

6.        

Božović Sara Klavir

195

7.        

Milovanović Nađa Klavir

195

8.        

Stojanović Božidar Violina

195

9.        

Delibos Isidora klavir

190

10.    

Trivanović Emilija Klavir, violina

190

11.    

Stanović Jana Violina, klavir, gitara, viola

190

12.    

Mićić Simona Violina, gitara

190

13.    

Sekulić Balša Gitara, klavir, klarinet, udaraljke

188

14.    

Dakić Danilo Gitara, udaraljke

187

15.    

Antunović Lazar Klavir, gitara,violina, flauta

187

16.    

Nikolić Ivana violina

185

17.    

Mindić Nađa Gitara

185

18.    

Subičin Uglješa Klarinet, gitara

185

19.    

Bijelić Vanja Klavir,gitara, violina,flauta

184

20.    

Lalović Marija Flauta, violina, harfa

184

21.    

Miloščin Milica Klavir,flauta

183

22.    

Novaković Igor Klavir, violina, gitara, saksofon

183

23.    

Obradović Anđela flauta

181

24.    

Uglješin Uroš Gitara, klavir, violončelo, klarinet

181

25.    

Lečić Mihailo klavir

181

26.    

Cvijetić Nikola Violina

180

27.    

Lačanski Vojkan Gitara, klavir

180

28.    

Krajnov Anja Violina, klavir, violončelo

180

29.    

Banjac Jana Violina, flauta

180

30.    

Petrović Ksenija Violina

180

31.    

Lakić Sofija Violončelo, klavir, flauta, violina

180

32.    

Škipina Helena Violina, flauta, klavir

180

33.    

Obrenov Katarina Violina, flauta, violončelo, gitara

180

34.    

Janičić Kosta Violončelo

180

35.    

Jorgić Natalija Violina, klavir

180

36.    

Novaković Mihajlo Violina, klavir, klarinet

180

37.    

Sabadi Laslo Žolt udaraljke

179

38.    

Šećerov Kristijan- Luka klavir

178

39.    

Jovičić Teodora Gitara

177

40.    

Jovanović Dimitrije Klavir, gitara

177

41.    

Mitić Lena gitara, klavir

176

42.    

Bukva Sara Klavir

175

43.    

Marčetić Nemanja klavir

175

44.    

Antić Aleksandar Klavir, gitara

175

45.    

Savić Lidija Klavir,flauta gitara

175

46.    

Babin Nikola Gitara, flauta

175

47.    

Svitlica Anastasija Flauta, klarinet, violina 

175

48.    

Lalović Anastasija Saksofon, klarinet, harfa

175

49.    

Ilin Luka Klavir, saksofon , udaraljke

175

50.    

Telečki Dimitrije Gitara, violina

174

51.    

Osvald Katarina Gitara, violina

174

52.    

Marić Sofija Flauta, violina, violončelo,harfa

172

53.    

Mihajlović Danilo Gitara, udaraljke, klavir, klarinet

172

54.    

Milovac Minja Klavir,flauta violina

171

55.    

Savić Vasilija Klavir,gitara

170

56.    

Horvat Viktorija Klavir, flauta

170

57.    

Gligorić Marija Flauta, oboa, klarinet, saksofon

170

58.    

Nikolić Marko Violina

170

59.    

Spasojević Milica gitara

170

60.    

Lakić Isidora Flauta, violina

167

61.    

Stojić Anđela Flauta, oboa

167

62.    

Pavlović Jelena klavir

165

63.    

Maksimović Anastasija Klavir, violina

165

64.    

Begojev Tajna Klavir, flauta, violončelo

165

65.    

Nićiforović Filip Klavir,gitara, violina

165

66.    

Stanković Sofija Klavir,gitara

165

67.    

Bucalo Dimitrije Klavir, ,gitara udaraljke

165

68.    

Krga Uroš udaraljke

165

69.    

Kralj Dajana Klavir, violina

160

70.    

Lakić Sava klavir ,Violina, ,flauta, gitara

160

71.    

Mrđa Nađa Klavir, violina, flauta

160

72.    

Savković Uroš Klavir, violina, flauta

160

73.    

Lazarov Saje Zoran Klavir, gitara

160

74.    

Krstić Elena Violina, viola, flauta, violončelo

160

75.    

Stupin Marko Klarinet

160

76.    

Živkov Jovan Klarinet

160

77.    

Vasić Mila Violina

160

78.    

Gvero Konstantin – Kventin Gitara, violončelo

157

79.    

Živković Mihailo Udaraljke, saksofon

157

80.    

Čenić David Gitara, udaraljke

151

81.    

Nakev Dušan Gitara, udaraljke

150

82.    

Jarić Sara klavir

145

83.    

Čmelik Gala Violina

145

84.    

Stanković Ksenija Gitara,klavir

144

85.    

Stevović Anastasija Klavir, gitara

140

86.    

Pavlović Sofija Klavir,gitara

140

87.    

Marković Dušan Gitara, klavir

137

88.    

Jeftić Sara Gitara, klavir

136

89.    

Kičinja Ivana violina

133

90.    

Vasković Teodora udaraljke

133

91.    

Radišić Anđela Klavir

130

92.    

Miljanić Milica Klavir

130

93.    

Vujanović Una Violina, flauta, klavir, saksofon

130

94.    

Budimir Helena Gitara, klavirnet

128

95.    

Savković Marija Klavir, violina

125

96.    

Plančak Andrej Violina, gitara, klavir

125

97.    

Pavkov Iva Violina, klavir

120

98.    

Kovačik Anja Violina, klavir, gitara

120

99.    

Jovanović Stefan violina

120

100.                         

Milutinov Ljubica Violina

120

zaključno sa red.br. 100

SLEDEĆI KANDIDATI NISU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT:

red. broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Sutarić Nikolina Horna

115

2

Radun Anđela Gitara, klarinet, flauta

104

zaključno sa red. br 2

SLEDEĆI KANDIDATI NISU PRISTUPILI PRIJEMNOM ISPITU

red. broj

 PREZIME, IME

prijavljeni

bodovi

1

Vujanić Irina Klavir

0

2

Čadovski Damjan Klavir,gitara,violina,harmonika

0

3

Đorđević Radulović Aleksandar      Gitara, klavir

0

4

Tripunović Stefan gitara

0

5

Andulajević Dimitrije Gitara, violončelo, saksofon udaraljke

0

6

Novaković Mateja Trombon, horna, fagot

0

7

Trnavac Luka  udaraljke

0

zaključno sa red. br 7

Comments are closed.