Javna nabavka malih vrednosti – nabavka novih muzičkih instrumenata na duvačkom odseku

Javna nabavka malih vrednosti – nabavka novih muzičkih instrumenata na duvačkom odseku

 

Dokumentacija:

1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija

3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Comments are closed.