Javna nabavka male vrednosti po partijama-nabavka usluga realizacije 7. Memorijala Isidor Bajić

Dokumentacija:

1. Poziv za podnošenje ponuda partija I

2. Poziv za podnošenje ponuda partija II

3. Konkursna dokumentacija

4. Obaveštenje o zaključenom ugovora partija I

5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija II

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.