Javna nabavka male vrednosti-nabavka dobara materijal za održavanje higijene za 2016. godinu

Javna nabavka male vrednosti-nabavka  dobara materijal za održavanje higijene za 2016. godinu

 

Dokumentacija:

1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija

3. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

5. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju:

Pitanja i odgovori broj 1

6. Odluka o dodeli ugovora

7. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.