Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola Srbije 2019

U organizacijie Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije od 02. do 17. aprila ove godine održano je Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škole Srbije.

Na ovogodišnjem izdanju Republičkog takmičenja učestvovalo je devedset učenika Muzičke škole „Isidor Bajić“. Svojim rezultatima oni su još jednom potvrdili izuzetan kvalitet rada profesora naše škole osvojivši pet titula laureata, 33 prve nagrade, 41 drugu nagradu, 10 trećih nagrada i jednu pohvalu.

Na osnovu ovih rezultata Muzička škola „Isidor Bajić“, po osnovu dva kriterijuma, našla na se prvom mestu svih muzičkih škola u Srbiji.

Čestitamo svim profesorima, klavirskim saradnicima i učenicima na ovom, zaista izuzetnom uspehu.

UKUPAN BROJ NAGRADA

Laureat

5
I nagrada

33

II nagrada

41
III nagrada

10

Pohvala

1
Ukupno:

90

LAUREATI

Red.

broj

INSTRUMENT IME I PREZIME KLASA NAGRADA
1.        SAKSOFON IRINA MAKSIMOVIĆ Zoran Kmicikević LAUREAT

98,33 bodova

2.        KLARINET MATIJA FRANCUSKI Đuro Pete LAUREAT

98,67 bodova

3.        OBOA ANjA ANTIĆ Ljiljana Segedi LAUREAT

99,50 bodova

4.        KLAVIR IVAN ČERNUHIN Olga Borzenko LAUREAT

100 bodova

5.        VOKALNO INSTRUMENTALNI ANSAMBLI CAPRICCIO

Đurđica Babić-solo pevanje

Aleksandra Kocić-solo pevanje

Luka Petrović – klavir

Milana Vuksan LAUREAT

100 bodova

I nagrade

Red.

broj

INSTRUMENT IME I PREZIME KLASA NAGRADA
1.        GUDAČKI ORKESTAR SMŠ   Tamara Adamov Petijević I – 1

97 bodova

 

2.        FLAUTA KATARINA TEOFANOV Jasna Marković Vujanović I – 3

98,67 bodova

3.        FLAUTA OLIVERA VULETA Aleksandra Horvat I – 5

97 bodova

4.        FLAUTA NAĐA PUŠKAREVIĆ Ksenija Mijatović Korom I – 2

98 bodova

5.        FLAUTA KATARINA GVOZDENOVIĆ Aleksandra Horvat I – 10

95 bodova

6.        FLAUTA NATAŠA PETKOVIĆ Marijana Josipović Mirković I – 3

97,33 bodova

7.        FLAUTA ANDRIJANA PANTIĆ Ksenija Mijatović Korom I – 3

100 bodova

8.        HORNA MIHAJLO ĆUKOVIĆ Nikola Pavlović I – 2

98,33 bodova

9.        HORNA STEFAN JOVANOVIĆ Nikola Pavlović I – 4

95,33 bodova

10.    HORNA IGOR KARAJKOV Nikola Pavlović I – 3

96 bodova

11.    TROMBON ALEKSANDAR SRDIĆ Vladimir Nežić I – 2

98,33 bodova

12.    TROMBON DANILO KARABAŠEVIĆ Vladimir Nežić I – 3

98 bodova

13.    KLARINET BOŠKO JOVIĆ Željko Bodor I – 3

96 bodova

14.    OBOA VARVARA NAROŽNAJA Ljiljana Segedi I – 1

98,50 bodova

15.    OBOA SARA ŠOVLjANSKI Ljiljana Segedi I – 2

97,50 bodova

16.    KLAVIR DAMJAN SVIJIĆ Čila Stojšić I – 3

99 bodova

17.    KLAVIR ALEKSA IVANOVIĆ Aleksandar Rašković I – 6

98,17 bodova

18.    KLAVIR ELENA JAKŠIĆ Aleksandar Rašković I – 27

95 bodova

19.    KLAVIR MARIJA ŠAPOVALOVA Olga Borzenko I – 6

99 bodova

20.    KLAVIR LUKA PETROVIĆ Frederik Stanković I – 8

96,53 bodova

21.    KLAVIR IVAN HOLODOV Čila Stojšić I – 9

96,30 bodova

22.    KLAVIR STELA MOLNAR Olga Borzeko I – 12

95,60 bodova

23.    SOLO PEVANjE ROBERT HIP Anđela Čivović Saramandić I – 1

97 bodova

24.    SOLO PEVANjE ALEKSANDRA KOCIĆ Senka Nedeljković I – 2

99,67 bodova

25.    SOLO PEVANjE JOVANA KOVAČEVIĆ Marta Balaž I – 13

95 bodova

26.    SOLO PEVANjE MARINA MILOŠEV Anđela Čivović Saramandić I – 2

97 bodova

27.    SOLO PEVANjE SARA PAVLOVIĆ Senka Nedeljković I – 6

95 bodova

28.    SOLO PEVANjE STAŠA STAJIĆ Senka Nedeljković I – 1

96 bodova

29.    SOLO PEVANjE BRANISLAV GLOGOVAC Senka Nedeljković I – 2

95 bodova

30.    KLASIČNI ANSAMBLI KLAVIRSKI TRIO AURUM

Simona Deretić-violina

Isidora Krmpotić-violončelo

Jelena Klisutić-klavir

Igor Josifoski I – 2

97,33 bodova

31.    KLASIČNI ANSAMBLI KLAVIRSKI KVINTET AKORDA

Simona Deretić-violina

Milorad Pepić-violina

Jelisaveta Čivović-viola

Izabela Jovanović-čelo

Ivan Holodov-klavir

Dragan Nikolić I – 2

98 bodova

32.    NEKLASIČNI ANSAMBLI TRIO ARTISTICO

Andrijana Pantić-flauta

Katarina Marjanov-klarinet

Stela Molnar – klavir

Ksenija Mijatović Korom I – 2

98,67 bodova

33.    NEKLASIČNI ANSAMBLI TRIO DONE

Anja Vujanović-violina

Katarina Marjanov-klarinet

Ana Dragosavljević-klavir

Ksenija Mijatović Korom I – 4

96 bodova

II nagrade

Red.

broj

INSTRUMENT IME I PREZIME KLASA NAGRADA
1.        SAKSOFON LAZAR RADIĆ Sandra Dropo Ramaji II – 3

93,33 bodova

2.        SAKSOFON SRNA RADIĆ Sandra Dropo Ramaji II – 4

92 boda

3.        SAKSOFON MATEJ FEJDI Sandra Dropo Ramaji II – 5

90,67 bodova

4.        SAKSOFON ADRIAN VENCEL Zoran Kmicikević II – 2

90,67 bodova

5.        SAKSOFON VUK PETROVIĆ Zoran Kmicikević II – 1

93,67 bodova

6.        SAKSOFON RADOŠ MANIGODA Zoran Kmicikević II – 2

93,33 bodova

7.        FLAUTA MARIJA VARAGIĆ Mirjana Grlić Grgurov II – 5

94 boda

8.        FLAUTA JOVANA MILjKOVIĆ Mirjana Grlić Grgurov II – 11

92,67 bodova

9.        FLAUTA UROŠ GRGIĆ Mirjana Grlić Grgurov II – 13

94 boda

10.    FLAUTA SARA ZUBOVIĆ Aleksandra Horvat II – 14

85,33 bodova

11.    FLAUTA JOVAN MOJAŠEVIĆ Jasna Marković Vujanović II – 2

87,67 bodova

12.    HORNA TIJANA LUČIĆ Olga Bogdanović II – 2

92 boda

13.    HORNA JANKO ŽIVKOV Olga Bogdanović II – 3

92 boda

14.    HORNA DOROTEA PRODANOV Nikola Pavlović II – 3

85 bodova

15.    TROMBON MILOŠ RADAKOVIĆ Vladimir Nežić II – 2

91 bod

16.    TROMBON MARKO JAŠIĆ Vladimir Nežić II – 2

85 bodova

17.    KLARINET ĐORĐE STAMENKOVIĆ Đuro Pete II – 3

85,33 bodova

18.    KLARINET KATARINA MARJANOV Željko Bodor II – 2

91,67 bodova

19.    KLAVIR JOVANA VARAGIĆ Snežana Tabš II – 12

92,33 bodova

20.    KLAVIR ANAMARIJA BALAŽ Tatjana Vukmanović II – 2

93,33 bodova

21.    KLAVIR TEODORA NIKŠIĆ Srđan Dalagija II – 2

93,83 bodova

22.    KLAVIR NEMANjA MARČETIĆ Srđan Dalagija II – 5

92,33 bodova

23.    KLAVIR LENKA ŠKRBIĆ Edit Miavec II – 16

88 bodova

24.    KLAVIR EVGENIJ GREBENIKOV Aleksandra Tešić II – 2

89,17 bodova

25.    KLAVIR JELENA KLISUTIĆ Aleksandar Rašković II – 4

92,50 bodova

26.    KLAVIR ANA DRAGOSAVLjEVIĆ Milena Aprić II – 2

92,63 bodova

27.    KLAVIR MILICA VUJANOVIĆ Aleksandra Tešić II – 6

88,57 bodova

28.    KLAVIR TEODORA STANKOVIĆ Tatjana Vukmanović` II – 7

87,23 bodova

29.    SOLO PEVANjE MILICA ZLOKOLICA Anđela Čivović Saramandić II – 1

94 boda

30.    SOLO PEVANjE MILOŠ CVETANOVIĆ Senka Nedeljković II – 2

90 bodova

31.    SOLO PEVANjE MILICA MILANOVIĆ Marta Balaž II – 3

91 bod

32.    SOLO PEVANjE ŽELjANA DANILOVIĆ Marta Balaž II – 3

88 bodova

33.    SOLO PEVANjE MILICA NIKOLIĆ Ivana Jovanović II – 5

85 bodova

34.    SOLO PEVANjE ĐURĐICA BABIĆ Ivana Jovanović II – 1

94 boda

35.    NEKLASIČNI ANSAMBLI TRIO FLAUTA

Olivera Vuleta

Sara Zubović

Katarina Gvozdenović

Aleksandra Horvat II – 1

94 boda

36.    NEKLASIČNI ANSAMBLI TRIO A PRESTO

Nađa Puškarević-flauta

Hana Semnic-violončelo

Saša Zahorjanski-klavir

Ksenija Mijatović Korom II – 2

93,33 bodova

37.    NEKLASIČNI ANSAMBLI TRIO REFORMED

Nataša Petković-flauta

Aleksa Penić-violončelo

Igor Dalagija-klavir

Ksenija Mijatović Korom II – 2

94 boda

38.    NEKLASIČNI ANSAMBLI KLAVIRSKI TRIO SIMPL SIMFONI

Nevena Tašin – violina

Jovana Mrđenović-violina

Mihajlo Recpeti-klavir

Dragan Nikolić II – 5

88 bodova

39.    NEKLASIČNI ANSAMBLI TRIO AMOROSO

Jovana Dugonjić–flauta

Katarina Badnjar-violina

Teodora Stanković – klavir

Ksenija Mijatović Korom II – 2

92,67 bodova

40.    VOKALNO INSTRUMENTALNI ANSAMBLI ŠKRIPA

Staša Stajić-solo pevanje

Sara Pavlović-solo pevanje

Sara Škrijelj-klavir

Milana Vuksan II – 1

91,50 bodova

41.    VOKALNO INSTRUMENTALNI ANSAMBLI MAMMA MIA

Ivana Govorčin-solo pevanje

Milica Nikolić-solo pevanje

Aleksa Naglić-klavir

Milana Vuksan II – 2

85,50 bodova

III nagrade

Red.

broj

INSTRUMENT IME I PREZIME KLASA NAGRADA
1.        FLAUTA SARA ŠAKOTA Ksenija Bašić III – 1

84 boda

2.        FLAUTA ĐURĐICA ŠKIPINA Mirjana Grlić Grgurov III – 1

83,33 bodova

3.        KLAVIR SAŠA ZAHORJANSKI Srđan Dalagija III – 2

82,67 bodova

4.        KLAVIR DANIEL LEŠ Čila Stojšić III – 3

78,17 bodova

5.        KLAVIR GORANA RUDAN Srđan Dalagija III – 3

83,57 bodova

6.        SOLO PEVANjE OGNjENKA LAZIĆ Marta Balaž III – 2

75,33 bodova

7.        SOLO PEVANjE KATARINA KATANIĆ Ivana Jovanović III – 3

82 boda

8.        SOLO PEVANjE IVANA GOVORIČIN Anđela Čivović Saramandić III – 2

76 bodova

9.        SOLO PEVANjE LjEPOSAVA MALBAŠA Anđela Čivović Saramandić III – 4

75 bodova

10.    KLASIČNI ANSAMBLI GUDAČKI KVARTET FANK

Adam Habram – violina

Kristina Lakić- violina

Juca Vidić – viola

Hunor Habram – čelo

Dragan Nikolić III – 1

81 bod

Pohvale

Red.

broj

INSTRUMENT IME I PREZIME KLASA NAGRADA
1.        SOLO PEVANjE ADRIAN MOZETIĆ Anđela Čivović Saramandić POHVALA

70 bodova

 

Plasman škola na osnovu kvaliteta nagrada:

Plasman škola na osnovu broja nagrada:

 

Plasman škola na osnovu srednje ocene:

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *