Prijava maturskih ispita za školsku 2020/21. godinu

Dragi maturanti,

putem prijave, koja će biti postavljena u nastavku, potrebno je i obavezno, da prijavite svoj maturski ispit.

Za učenike IV1 - muzički izvođač, popularno ’visovci’: prijavljuju se srpski jezik i glavni predmet (instrument).
Za učenike IV 2 - muzički saradnik ili ’teoretičari’: prijavljuju se srpski jezik, solfeđo i harmonija.

Prijava će biti otvorena od 3. juna (8.00 sati) do 4. juna (20.00 sati).

Prijava je zatvorena.

Comments are closed.