Prijave za polaganje ispita – II rok za školsku 2020/21. godinu

Prijavljivanje za polaganje ispita u MŠ “Isidor Bajić” vršiće se putem onlajn prijave.

Prijavljivanje ispita vršiće se u nekoliko rokova.
 
Drugi rok za prijavu ispita je od 4. do 6. juna (do 20.00 sati), kada će se vršiti prijavljivanje sledećih ispita:

  1. Za učenike OMŠ koji stiču obrazovanje polaganjem ispita - prijava ispita
  2. Za učenike OMŠ kojima je molbom odobreno polaganje ispita za proveru znanja za upis u drugi ciklus - prijava ispita
  3. Za učenike OMŠ i SMŠ kojima je molbom odobreno ubrzano napredovanje - prijava ispita
  4. Za učenike OMŠ i SMŠ - prijava razrednih ispita
  5. Za učenike SMŠ - vanredni učenici - prijava ispita
  6. Za učenike OMŠ i SMŠ odloženi godišnji ispiti (za učenike kojima je putem molbe odobreno da zbog opravdanih razloga ispit polažu u avgustu) - prijava ispita
  7. Za učenike završnih razreda OMŠ i SMŠ - prijava popravnih ispita
  8. Prijava dopunskih ispita.

NAPOMENA: Učenici OMŠ koji stiču obrazovanje putem polaganja ispita treba da uz prijavu prilože i skeniranu đačku knjižicu.

VAŽNO: Ukoliko ste ispit već prijavili (u prvom terminu), nemojte ponovo popunjavati prijavu.

Prijava je zatvorena.

Comments are closed.