Prijave za polaganje ispita – avgustovski rok školske 2020/21. godinu

Prijavljivanje za polaganje ispita u MŠ “Isidor Bajić” vršiće se putem onlajn prijave.

Avgustovski rok za prijavljivanje ispita je do 19.08.2020. (do 23.59), kada će se vršiti prijavljivanje sledećih ispita:

  1. Za učenike OMŠ koji stiču obrazovanje polaganjem ispita – prijava ispita
  2. Za učenike SMŠ – prijava razrednih ispita
  3. Za učenike SMŠ – vanredni učenici – prijava ispita
  4. Za učenike SMŠ – prijava popravnih ispita.

NAPOMENA: Učenici OMŠ koji stiču obrazovanje putem polaganja ispita treba da uz prijavu prilože i skeniranu đačku knjižicu.

Prijavljivanje ispita za avgustovski rok je završeno.

Comments are closed.