Raspored rada SMŠ „Isidor Bajić“ u školskoj 2020/21. godini

Poštovani učenici i roditelji,

Obaveštavamo Vas o načinu održavanja nastave u srednjoj  MŠ ”Isidor Bajić” Novi Sad u školskoj 2020/21 godini.

U skladu sa Stručnim uputstvom za organizovanje i ostvarivanje nastave neposrednim putem i putem učenja na daljinu za srednje škole u šk. 2020/21 godini, Stručnim uputstvom za realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u šk. 2020/21godini, Uputstva o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih za osnovne i srednje škole i Zaključka kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 i Preporuke za načine organizovanja i realizacije obrazovno-vaspitnog rada u muzičkim i baletskim školama Republike Srbije, u otežanim uslovima, počevši od 1. septembra 2020. Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, škola se opredelila za KOMBINOVANI MODEL RADA U OSNOVNOJ ŠKOLI na sledeći način:

Učenici teoretskog smera u prvoj nedelji neposrednim putem, radom učenika u školu realizuju nastavu iz glavnih predmeta: solfeđo, harmonija, kontrapunkt, muzički oblici, a nastavom na daljinu, realizuju se ostali grupni i razredni predmeti. U drugoj nedelji neposrednim putem, radom učenika u školu realizuju se dodatni i dopunski individualni, grupni i razredni predmeti, prema rasporedu i dogovoru sa nastavnikom, kada se vrši praćenje i vrednovanje razvoja, napredovanja i angažovanja učenika. U toj, drugoj, nedelji, pored dodatne i dopunske nastave neposrednim putem, nastava će biti odvijana po rasporedu na daljinu. Nakon dve nedelje ponavlja se ciklus ponovo.

Učenici vokalno-instrumentalnog smera u prvoj nedelji neposrednim putem, radom učenika u školu realizuju nastavu glavnih predmeta: instrument, kamerna muzika, solfeđo, harmonija, a nastavom na daljinu, realizuju se ostali grupni i razredni predmeti. Nastava većih ansambala hora i orkestra realizovaće se u kamernim grupama, po glasovima ili po štimovima, ili kombinacijom istih, takođe u kamernoj formi. Za veće ansamble koristiće se kombinovani model u skladu sa veličinom ansambla. Ovi časovi će biti organizovani u koncertnoj sali škole, ili nekoj većoj učionici, da bi bili zadovoljeni uslovi koji podrazumevaju propisano rastojanje. U drugoj nedelji neposrednim putem, radom učenika u školu realizuju se dodatni i dopunski individualni, grupni i razredni predmeti, prema rasporedu i dogovoru sa nastavnikom, kada se vrši praćenje i vrednovanje razvoja, napredovanja i angažovanja učenika, kao i individualna nastava. Pored dodatne i dopunske nastave i individualne nastave neposrednim putem, nastava će biti odvijana po rasporedu na daljinu. Nakon dve nedelje ponavlja se ciklus ponovo.

Časovi neposredne nastave u srednjoj školi se reealizuje u trajanju od 30 minuta. Nakon svakog časa planira se pauza najmanje 15 minuta za provetravanje i brisanje učionice, kabineta ili sale u kojoj se nastava odvija. U prvoj nedelji kreće se sa A nedeljom kada su u prepodnevnoj smeni I i III razred, a u poslepodnevnoj smeni su II i IV razredi srednje škole. Prepodnevna smena je od 08:00 do 12:15 časova, a poslepodnevna od 12:30 do 17:30 časova, prema rasporedu za određeni razred. Individualna nastava se organizuje u suprotnoj smeni od grupne i razredne nastave, u dogovoru sa nastavnikom.

Obaveštenje za prvake  u školskoj 2020/21. god.

Prijem učenika prvog razreda u srednjoj školi obaviće se prema sledećem rasporedu

31.08.2020. Svečana sala

I TO u 9:00 sati – prijem grupe od 12 učenika – I TO u 9:45 sati – prijem grupe od 12 učenika – I VIS u 10.30 – prijem grupe od 14 učenika – I VIS u 11.15 – prijem grupe od 12 učenika – I VIS u 12.00 – prijem grupe od 8 učenika. Razredne starešine I TO – Ružica Ilić Mansouri i I VIS Mirjana Filipović, napravile su spiskove sa imenima učenika, podeljenih u ove grupe, kako se ne bi pravila gužva u školi u cilju pridržavanja bezbednosnih mera. Učenicima će biti podeljeni materijali, kojima ima se želi dobrodošlica u našu školu i u kojima će imati sve potrebne informacije o školi, rasporedu časova i nastavnici će im predavati. Raspored časova u srednjoj školi, biće dostupan na sajtu škole i na fb strani škole u ponedeljak 31.08.2020. godine.

Obaveštenja za ostale učenike srednje škole o početku i rasporedu u školskoj 2020/21. godini

Učenici ostalih razreda srednje škole biće informisani o rasporedu časova preko odeljenskih starešina, a za nastavu instrumenta preko nastavnika koji im predaju taj predmet.

Detaljan raspored možete pogledati klikom na sledeći link:

Rasporedi rada u MŠ „Isidor Bajić“ za školsku 2020/21. godinu

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *