Olivera Amidžić – pedagog

Olivera Amidžić, diplomirani pedagog/master pedagogije/stručni saradnik

Uvek se pitamo kaji je najbilji nači da se predstavimo, a najteži deo je i to uraditi u par rečenica.

Olivera je diplomirala je pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, odsek pedagogija, član je UNESCO-a, Federacione e Centri UNESCO, Firenze.

Uspešno je završila brojne edukacije koje su se odnosile na porodicu, brak i decu, reforme srednjeg obrazovanja, tehnike i metodike u savremenoj nastavi, samovrednovanje, inkluzivno obrazovanje, problem trgovine ljudima/decom i ženama, rodna ravnopravnost, ekologija, karijerno vođenje i savetovanje.

Učestvovala je i u izradi i realizaciji mnogih nacionalnih i internacionalnih projekata.

Mislim da  je bitno istaći da je Olivera kreativna i komunikativna osoba koja voli da radi i sarađuje sa ljudima, voli da se stručno usavršava i svoja stečena znanja primenjuje u svom daljem praktičnom radu. Voli edukacije, pedagoški rad sa decom i mladim ljudiima, medije, umetnost, muziku, fim, modu i organizatorski rad. Usavršava se i prati nove tedencije u prezentovanju aktelnih sadržaja koji su vezani za obrazovanje.

Comments are closed.