Mirjana Đukić – psiholog

Dragi učenici, roditelji i kolege,

želim da budem sa vama i u toku nastave na daljinu – da učimo zajedno, ali i da podelimo misli i osećanja.

Pišite mi na mirjana.ibajic@gmail.com

Za online konsultacije putem mobilnih aplikacija, dostupna sam u sledećim terminima:

  • utorkom od 10.00 do 12.00 sati i
  • petkom od 17.00 do 19.00 sati,

uz unapred dogovoreni termin imejlom.

 

Mirjana Đukić, psiholog

Završila studije psihologije na Univerzitetu u Novom Sadu 1998. godine. Nakon godinu dana pripravničkog staža u MŠ Isidor Bajić, zapošljava se prvo kao nastavnik psihologije 2000. godine, a zatim i kao stručni saradnik psiholog, počev od 2001. godine.

Prisustvovala je i učestvovala u brojnim edukacijama vezanim za profesiju i praksu (Stres u školi – prevazilaženje, promena, ZUOV; Psihoterapeut u edukaciji, Allbert Ellis institute REBT terapija, Rational – Emitive & Cognitive-Behavioral theory and techniques; Kognitivna i porodična terapija u radu sa decom i adolescentima Tim centar za istrživanje i edukaciju; seminar Stres i razvoj u detinjstvu, Hiperaktivni poremećaj i poremećaj ponašanja u ranom školskom uzrastu, Institut za javno zdravlje Vojvodine; seminar  Stres i razvoj u detinjstvu, Institut za javno zdravlje Vojvodine; Roditelj, prijatelj saradnik ZUOV i dr).

Njena delatnost u školi obuhvata savetodavni rad sa učenicima, nastavnicima i roditeljima. Takođe vodi i organizuje aktivnosti Učeničkog parlamenta škole.

Majka je jednog Alekse.

Comments are closed.