Konačna rang lista prijemnog ispita za SMŠ za školsku 2023/24. godinu

Konačnu rang listu za upis u prvi razred srednje muzičke škole “Isidor Bajić” možete pogledati klikom na sledeći link:

KONAČNA RANG LISTA 2023/24

DOKUMENTA NEOPHODNA ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE:

SREDA, 28.06.2023. g. od 08.00 – 16.00. č.

NA OSNOVU OBJAVLJENIH KONAČNIH REZULTATA PRIJEMNIH ISPITA OBJAVLJENIH 19.06.2023. NA OGLASNOJ TABLI ŠKOLE I SAJTU ŠKOLE (po broju prijave i šifre na prijemnom ispitu), KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U PRVI RAZRED SMŠ,

MOLIMO DA DOSTAVE SLEDEĆE DOKUMENTE:

  1. Popunjenu prijavu za upis (formular prijave možete preuzeti klikom na sledeći link: Formular prijave za upis u SMŠ ) NAPOMENA: Formular prijave prilagođen je za popunjavanje na računaru ili telefonu. Ukoliko formular prijave popunjavate rukom, molimo Vas da pišete čitko, štampanim slovima. Hvala.
  2. Originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno originalno  svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi. (kandidati koji nemaju završenu osnovnu školu, dostavljaju originalno svedočanstvo o završenom VII razredu OŠ)   
  3. Uverenje o položenom završnom ispitu
  4. Uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova 

    KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE:

  • Muzički izvođač: a0-b2-d 1.1 (NAPOMENA: za solo pevanje potrebno mišljenje fonijatra, (uput od lekara opšte prakse za fonijatra, bez termina)
  • Muzički saradnik: a0-b2
  • Dizajner zvuka: a0-b2-d 1.1

Comments are closed.