Konačna rang lista prijemnog ispita za SMŠ za školsku 2023/24. godinu

Konačnu rang listu za upis u prvi razred srednje muzičke škole “Isidor Bajić” možete pogledati klikom na sledeći link: KONAČNA RANG LISTA 2023/24 DOKUMENTA NEOPHODNA ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE: SREDA, 28.06.2023. g. od 08.00 – 16.00. č. NA OSNOVU OBJAVLJENIH KONAČNIH REZULTATA PRIJEMNIH ISPITA OBJAVLJENIH 19.06.2023. NA…

više…

Podnošenje preostale dokumentacije

NA OSNOVU KONAČNIH REZULTATA PRIJEMNIH ISPITA, KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U PRVI RAZRED SMŠ u PETAK, 16.06.2023. g. od 08.00 – 16.00 č. u kancelariji referenta za opšte poslove u prizemlju Školedostavljaju sledeće dokumente: 1. Svedočanstva od V – VIII razreda osnovne škole; preporučuje se overena kopija dokumenta…

više…