Јavnа nabavkа usluga – stručni nadzor i kordinator za bezbednost i zdravlјe na radu za III fazu finansiranja izgradnje objekta Muzičke škole „Isidor Bajić“ i Baletske škole u Novom Sadu sa koncertnom dvoranom

Јavnа nabavkа usluga – stručni nadzor i kordinator za bezbednost i zdravlјe na radu za III fazu finansiranja izgradnje objekta Muzičke škole „Isidor Bajić“ i Baletske škole u Novom Sadu sa koncertnom dvoranom …

više…