Konačna rang lista prijemnog ispita za SMŠ za školsku 2023/24. godinu

Konačnu rang listu za upis u prvi razred srednje muzičke škole “Isidor Bajić” možete pogledati klikom na sledeći link: KONAČNA RANG LISTA 2023/24 DOKUMENTA NEOPHODNA ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE: SREDA, 28.06.2023. g. od 08.00 – 16.00. č. NA OSNOVU OBJAVLJENIH KONAČNIH REZULTATA PRIJEMNIH ISPITA OBJAVLJENIH 19.06.2023. NA…

više…

Podnošenje preostale dokumentacije

NA OSNOVU KONAČNIH REZULTATA PRIJEMNIH ISPITA, KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U PRVI RAZRED SMŠ u PETAK, 16.06.2023. g. od 08.00 – 16.00 č. u kancelariji referenta za opšte poslove u prizemlju Školedostavljaju sledeće dokumente: 1. Svedočanstva od V – VIII razreda osnovne škole; preporučuje se overena kopija dokumenta…

više…

Konačni rezultati prijemnog ispita za upis u SMŠ, za školsku 2022/23. godinu

Vokalno-instrumentalni odsek Za prikaz rezultata, kliknite na link: FAGOT FLAUTA GITARA HARMONIKA HORNA KLAVIR KONTRABAS KLARINET SAKSOFON SOLO PEVANJE UDARALJKE VIOLONČELO VIOLINA SOLFEĐO SA TEORIJOM MUZIKE   Odsek za muzičku teoriju Za prikaz rezultata, kliknite na link: PISMENI ISPIT IZ SOLFEĐA USMENI ISPIT IZ SOLFEĐA TEST IZ TEORIJE MUZIKE Odsek…

više…

Preliminarni rezultati prijemnog ispita za upis u SMŠ, za školsku 2022/23. godinu

Vokalno-instrumentalni odsek Za prikaz rezultata, kliknite na link: FAGOT FLAUTA GITARA HARMONIKA HORNA KLAVIR KONTRABAS KLARINET SAKSOFON SOLO PEVANJE UDARALJKE VIOLONČELO VIOLINA SOLFEĐO SA TEORIJOM MUZIKE   Odsek za muzičku teoriju Za prikaz rezultata, kliknite na link: PISMENI ISPIT IZ SOLFEĐA USMENI ISPIT IZ SOLFEĐA TEST IZ TEORIJE MUZIKE Odsek…

više…

Raspored polaganja prijamenog ispita za upis u I razred SMŠ, za školsku 2022/23. godinu

(za prikaz rasporeda, potrebno je kliknuti na željeni link) PETAK, 20. MAJ 10.00 – 20.00  GLAVNI PREDMET (Vokalno-instrumentalni odsek) DETALjAN RASPORED POLAGANjA (za prikaz, kliknuti na link): KLAVIR FLAUTA KLARINET, SAKSOFON, HORNA, FAGOT HARMONIKA VIOLINA VIOLONČELO, KONTRABAS SOLO PEVANJE GITARA, UDARALJKE SUBOTA. 21. MAJ 10.00    SOLFEĐO  (Vokalno-instrumentalni odsek) 10.00 …

više…