Tico – tico

Zequinha de Abreu – Alberto Arantes (aranž.)
„Tico – tico“

Kvintet flauta: Aleksandra Horvat, Ksenija Mijatović, Jasna Marković-Vujanović, Ksenija Bašić i Radmila Rakin-Martinović

više…