Nagrada ”Čaba Zima”

Školske 2021/2022. godine je, na inicijativu stručnog aktiva nastavnika gudačkih instrumenata, ustanovljena nagrada „Čaba Zima“, prevashodno sa ciljem da sačuva od zaborava lik i delo  prerano preminulog nastavnika violine i dragog kolegu, Zima Čabu.

Čaba Zima (1961 – 2021)

Čaba Zima rođen je u Kotlini 1961. godine, Republika Hrvatska. Osnovno muzičko obrazovanje stekao je u Osijeku, u klasi prof. Eve Huhn. 1979. godine završio je Srednju umetničku stručnu školu u Pečuju (R. Mađarska), a 1982. godine diplomirao na Višoj školi za muzičku umetnost “Franc List” u Pečuju, u klasi prof. Ištvana Đerman. 1988. godine stekao je diplomu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi doc. Vinka Fabrisa.

Radio je kao dugogodišnji prof. violine u Muzičkoj školi “Isidor Bajić” Novi Sad i u Umjetničkoj školi u Belom Manastiru (Republika Hrvatska). Preko trideset godina radio je u neposrednom vaspitno – obrazovnom radu kao profesor violine i dirigent raznih ansambala, bio član brojnih žirija. Više od trideset učenika iz njegove klase, nastavili su i završili svoje školovanje na muzičkim akademijama u zemlji i inostranstvu i sada su uspešni umetnici ili pedagozi. Od početka pedagoške karijere sa svojim učenicima, osvajao je najviša priznanja na raznim takmičenjima u zemlji i inostranstvu.

Priznanja i zahvalnice:

  • 1995. diploma za izuzetan doprinos razvoju muzičke pedagogije i afirmaciji Muzičke škole „Isidor Bajić“ povodom 85. godišnjice škole
  • 1997. zahvalnica festivala Zmajeve dečije igre
  • 2000. diploma Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije za jednogodišnje istaknute pedagoške rezultate.
  • 2002. zahvalnica grada Šikloša (Mađarska) za učešće na festivalu Var-fest.
  • 2005. zahvalnica grada Dillingen an Donau za učešće na manifestaciji Evropski dani susreta u muzici i pesmi – Terra Pannonia – Portus Futak.
  • 2007. nagrada Zlatno zvonce za nesebičan i dragocen doprinos ulepšavanju sveta deteta od strane Centra za kulturnu animaciju Novi Sad.
  • 2007. Godišnja nagrada Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije za izuzetne rezultate u umetničkom i pedagoškom radu

Nagrada „Čaba Zima“ dodeljuje se u februaru, najboljem učeniku gudačkog odseka Muzičke škole „Isidor Bajić“ u protekloj školskoj godini.

Dobitnici nagrade ”Čaba Zima”

  • Za školsku 2021/22: Lana Zorjan, violina (klasa: Arabela Florina Zorjan)
  • Za školsku 2022/23: Sergej Skeledžija, violina (klasa: Vitalij Gulijčuk)
  • Za školsku 2023/24: Hana Semnic, violinčelo (klasa: Judit Niderholcer Josifoska)

Comments are closed.