Lična karta Škole

 

GODINA OSNIVANJA ŠKOLE:1909.
OSNIVAČ:Isidor Bajić
DIREKTOR:prof. mr Radmila Rakin Martinović
POMOĆNICI DIREKTORA:

Tatjana Vukmanović

Robert Papik

BROJ ZAPOSLENIH:152 nastavnika, 35 članova nenastavnog osoblja
BROJ UČENIKA:1266
ŠKOLOVANJE:
ODSECI:
NAJVEĆA PRIZNANJA:
 • Vukova nagrada (1999)
 • New Millennium Award for the Best Trade Name (2004)
 • Nagrada „Dr Đorđe Natošević“ (2007)
 • Zlatna medalja Novosadskog sajma (2017)
 • Povelja “Dositej Obradović” (2022)
PRODUKCIJA:
 • Jedna audio kaseta,
 • Sedam kompakt diskova
 • Monografija „Novi Sad – grad muzike“
 • Mjuzikl “Ženski orkestar” (2011)
 • Mjuzikl “Kočoperitis izvesne dame u pubertetu” (2012)
 • Mjuzikl “Devojčica sa šibicama” (2018)
 • Mjuzikl “Oberon i Puk” (2019)
 • Opera za decu “Šumska kraljica” (2022)
ZNAČAJNE  MANIFESTACIJE:
SARADNJA:
POBRATIM:Muzička škola „Dr Miloje Milojević“, Kragujevac, Srbija

Vremeplov (istorijat Škole)

 

Comments are closed.