O nama

GODINA OSNIVANJA ŠKOLE: 1909.
OSNIVAČ: Isidor Bajić
DIREKTOR: prof. mr Radmila Rakin Martinović
POMOĆNICI DIREKTORA:

Ljubiša Novaković
mr Nina Nikolov
Danijela Kličković
Tatjana Vukmanović

BROJ ZAPOSLENIH: 147 nastavnika, 23 člana nenastavnog osoblja
BROJ UČENIKA: 1205
ŠKOLOVANJE:
ODSECI:
NAJVEĆA PRIZNANJA:
  • Vukova nagrada (1999)
  • New Millennium Award for the Best Trade Name (2004)
  • Nagrada „Dr Đorđe Natošević“ (2007)
PRODUKCIJA:
  • Jedna audio kaseta,
  • Sedam kompakt diskova
  • Monografija „Novi Sad – grad muzike“
ZNAČAJNE  MANIFESTACIJE:
SARADNJA:
POBRATIM: Muzička škola „Dr Miloje Milojević“, Kragujevac, Srbija

* * * * *

vrh strane


Comments are closed.