Osnovna muzička škola – ispiti i upis

UPISI u OMŠ

NAPOMENA: Upis učenika vrši se isključivo onlajn, u terminima koji će ovde biti navedeni. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

 

UPIS u prvi razred OMŠ

28. juni - 1. juli 2022. godine

Za sve dodatne informacije možete se obratiti referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

 

UPIS u naredni razred OMŠ

1 - 5. juli 2022. godine

 

Upis u naredni razred OMŠ (II, III, IV, V, VI) - redovno školovanje

Upis u naredni razred (II, III, IV, V i VI) za školsku 2021/22. godinu za redovne učenike OMŠ

1 - 5. jul 2022. godine

NAPOMENA: Upis učenika u naredni razred (II, III, IV, V i VI OMŠ) vrši se isključivo onlajn, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

Upis u naredni razred vrši se u tri koraka:

PRVI KORAK:

Potrebno je preuzeti formular prijave klikom na sledeći link:

Potrebna dokumentacija koju je potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi:

1. Ugovor o donaciji

NAPOMENA: Donacija je dobrovoljna.

Kratko objašnjenje:

Iznosi iz člana 1 Ugovora o donaciji će se realizovati prema sledećoj dinamici:

  • iznos donacije u stavu 1 - donacija u okviru sredstva za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja, što uključuje i profesionalno obezbeđenje učenika u jednoj smeni - uplaćuje se pri upisu u naredni razred
  • iznos donacije u stavu 2 - za nabavku novih instrumenata u okviru sredstava za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja - uplaćuje se u devet jednakih mesečnih u toku šk. 2022/23. godine, o čemu će učenici biti obavešteni od strane odeljenjskih starešina (treće dete iz iste porodice koje pohađa MŠ “Isidor Bajić” ne plaća ovaj stav)

Formular ugovora možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Za upis u matičnu školu u Novom Sadu:

Za upis u izdvojeno odeljenje u Futogu:

2. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu Ugovora o donaciji.

NAPOMENA: Donacija je dobrovoljna.

Primer uplatnice možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Za upis u matičnu školu u Novom Sadu:

Za upis u izdvojeno odeljenje u Futogu:

3. Lekarsko uverenje za kandidate za odsek SOLO PEVANJA.

DRUGI KORAK:

Popunjenu prijavu i dokumentaciju (koja je dobrovoljna) potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se učenik prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za treći razred).

TREĆI KORAK:

Nakon poslate prijave, potrebno je popuniti upitnik koji se otvara klikom na sledeći link:

Upis u školsku 2022/23. godinu

Po popunjavanju upitnika dobićete na mejl kopiju odgovora, kao potvrdu o uspešno popunjenom upitniku.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

Upis u naredni razred (II, III, IV, V, VI) - školovanje putem polaganja ispita

Upis u naredni razred OMŠ (II, III, IV, V i VI) - školovanje putem polaganja ispita

1 - 5. jul 2022. godine

NAPOMENA: Upis učenika u naredni razred (II, III, IV, V i VI OMŠ) vrši se isključivo onlajn, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

Upis u naredni razred (za školovanje putem polaganja ispita) vrši se u tri koraka:

PRVI KORAK:

Potrebno je preuzeti formular prijave klikom na sledeći link:

Potrebna dokumentacija koju je potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi:

1. Ugovor o donaciji

NAPOMENA: Donacija je dobrovoljna.

Kratko objašnjenje:

  • iznos donacije u stavu 1 - donacija u okviru sredstva za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja, što uključuje i profesionalno obezbeđenje učenika u jednoj smeni - uplaćuje se pri upisu u naredni razred

Formular ugovora možete preuzeti klikom na link:

2. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu Ugovora o donaciji.

NAPOMENA: Donacija je dobrovoljna.

Primer uplatnice možete preuzeti klikom na link:

DRUGI KORAK:

Popunjenu prijavu i dokumentaciju (koja je dobrovoljna) potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se učenik prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za treći razred).

TREĆI KORAK:

Nakon poslate prijave, potrebno je popuniti upitnik koji se otvara klikom na sledeći link:

Upis u školsku 2022/23. godinu

Po popunjavanju upitnika dobićete na mejl kopiju odgovora, kao potvrdu o uspešno popunjenom upitniku.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

 

Prijava popravnih ispita

avgustovski rok

 

Prijava popravnih ispita za OMŠ

OMŠ od 1. do 5. razreda

15 - 17. avgust 2022. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

Napomena: prilikom prijavljivanja potrebno je priložiti i skeniranu đačku knjižicu.

avgust 2022. godine: Raspored polaganja

  • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

avgust 2022. godine: Ispiti

  • Popravni ispiti (MŠ ”Isidor Bajić”)

Comments are closed.