ABRSM

Udruženje Kraljevskih muzičkih škola (ABRSM) je vodeća svetska organizacija iz oblasti muzičkog obrazovanja. Svake godine više od 630000 kandidata polaže testove ABRSM u preko 90 zemalja. Osnovano 1889. godine, preko 100 godina ovo Udruženje pruža nastavnicima, učenicima, studentima, roditeljima i odraslima standard iz oblasti muzičkih ispita, sa međunarodnom licencom. U srži rada Udruženja leži potpuna posvećenost muzičkom obrazovanju. Udruženje je privilegovano zastupanjem četiri Kraljevske muzičke akademije: Royal Academy of Music (London), Royal College of Music (London), Royal Northern College of MusicRoyal Scottish Academy of Music and Drama (Mančester i Glasgov).

Ispiti su namenjeni kandidatima na svim starosnim uzrastima i nivoima znanja. Akreditovani u Velikoj Britaniji, od strane Komisije za zvanja i nastavne planove, ovi ispiti imaju formalnu važnost i u velikom broju drugih zemalja. Za razliku od ustaljenog sistema muzičkog obrazovanja, koji je specifičan za svaku zemlju, ABRSM sertifikati i diplome identični su po nivoima, sistemu polaganja i kriterijumima u svim zemljama sveta.

ABRSM je Muzičkoj školi “Isidor Bajić” kao najeminentnijoj vaspitno-obrazovnoj i kulturnoj instituciji u jugoistočnoj Evropi, ukazala čast i poverenje pozivajući je da postane deo ove prestižne Asocijacije. Učenicima Muzičke škole “Isidor Bajić” se pruža ekskluzivno pravo upisa u sistem Kraljevskih muzičkih škola (ABRSM).

ABRSM sistem obuhvata ispitne programe (tzv. silabuse) za više od 35 instrumenata i disciplina. Silabuse kreira tim međunarodnih eksperata i svake godine se preispituju i modernizuju, tako da odražavaju sve savremene tokove u muzičkoj pedagogiji.

ABRSM nudi dva tipa testova – ispite i evaluacije. Osnovna razlika između ispita i evaluacija je sledeća:

 • Ispiti su namenjeni polaznicima u sistemu muzičkog školovanja i profesionalnim muzičarima, pa se nakon tog tipa testa stiče ocena.
 • Evaluacije su namenjene početnicima, muzičarima-amaterima i polaznicima sa posebnim potrebama i teškoćama u razvoju, pa ove vrste testova ne uključuju ocenu.

Kontakt osoba: Jelena Alargić – referent za opšte poslove (prizemlje)

Ispiti

Ispiti su namenjeni polaznicima u sistemu muzičkog školovanja i profesionalnim muzičarima, pa se nakon tog tipa testa stiče ocena. Nakon svakog položenog ispita stiče se sertifikat ABRSM koji, pored ocena, sadrži i komentare ispitivača, sa univerzalnom vrednošću i konotacijama u celom svetu. Predmeti iz kojih se može polagati ABRSM:

klavirfagot
orguljesaksofon (alt/bariton i sopran/tenor)
gitaratruba
harfaflugelhorn
čembalokornet (B i Es)
udaraljketrombon, bariton, eufonijum, bas-trombon
violinahorna, Es horna
violatuba (Es, F, B i C)
violončelosolo pevanje
kontrabasmuzički sastavi – kamerna muzika
blok-flauta(2 ili više izvođača)
flautadžez (priprema kandidata u Srbiji,
oboapolaganje u Londonu)
klarinetteorija muzike
 praktična muzička sprema

Ispiti se polažu na sledećim nivoima:

 • 8 osnovnih nivoa (Grades), koji po nivou odgovaraju našoj osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi
 • 3 diplomska nivoa (Diplomas), koji po nivou odgovaraju našim fakultetima. Ponuđeni smerovi su: Izvođački (Performing), Nastavni (Teaching) i Dirigovanje (Directing).

Evaluacije

Evaluacije su stimulativni tip testa bez ocena, sa sertifikatom i pisanim komentarima koji se kandidatu uručuju odmah nakon testa, a sadrže sugestije i uputstva za dalji razvoj i napredak. ABRSM nudi dva tipa evaluacija:

Pripremni test (Prep Test) namenjen je početnicima, nakon 6-9 meseci učenja muzike. Predmeti iz kojih se može polagati Pripremni test su:

klavirklarinet
gitarafagot
violinasaksofon
violatruba
violončeloflugelhorn
kontrabaskornet
blok-flauta (diskant)trombon, bariton, eufonijum
flautahorna, Es horna
oboasolo pevanje

Test izvođačke spreme (Performance Assessment) namenjen je kandidatima starijim od 21 godine i kandidatima sa posebnim potrebama, tj. teškoćama u razvoju. Svi praktični testovi se odvijaju uz prisustvo nezavisnog ispitivača iz Udruženja Kraljevskih muzičkih škola (Londona), a pružaju kandidatima priliku da demonstriraju svoje veštine putem izvođenja pripremljenih dela i opšte muzičke spreme. Licencirani ispitivači specijalno su obučeni u matičnom centru ABRSM u Londonu i njihov rad i ocenjivanje striktno i kontinuirano prati tim stručnjaka, kako bi se jasan sistem kriterijuma, zacrtan i razrađivan od strane ABRSM u procesu koji traje već preko 100 godina, uvek pažljivo poštovao i sprovodio. Licenca ispitivača podleže proveri svake 3 godine, a svaka ocena i mišljenje ispitivača, pre konačne dodele kandidatu, revalorizuje se i kontroliše od strane ABRSM u Londonu.

Kandidati primaju “Libretto“ (službeni glasnik ABRSM), komplet promotivnih materijala (silabus-nastavni plan, Pravilnik ABRSM i dr.) i stiču pravo učestvovanja na “High Scorers Concerts”. Kandidatima su na raspolaganju kreativni notni i drugi materijali koje štampa “Izdavačka kuća ABRSM”, vodeći svetski izdavač muzičkih materijala i publikacija, a koji sadrže kompozicije za ispite, materijale za pripremu teoretskih ispita i čitanje s lista, raznovrsne antologije, muziku za decu i početnike, brojne nagrađivane edicije (npr. “Spectrum” – serijal savremene muzike) i jazz-materijale.

Svim kandidatima na raspolaganju su prestižne nagrade i stipendije ABRSM (npr. nagrada “Hedy King Robinson” i stipendija za Royal akademije koja uključuje besplatnu školarinu, 3000 £ i pokrivene troškove putovanja i boravka). Sticanje sertifikata i diploma ove visoko uvažene institucije pruža važnu priliku mladim muzičarima da steknu priznanja za svoje sposobnosti i van granica naše zemlje.

Sertifikovani instruktori ABRSM za Jugoistočnu Evropu

TEORETSKI ODSEK

 • Snežana Živanac, Novi Sad
 • Ružica Ilić Mansouri,Novi Sad
 • Ljiljana Svinjarević,Novi Sad
 • Ana Kovačić, Novi Sad
 • Еvica Čarnopiski,Novi Sad
 • Sanja Pap Mićić,Novi Sad
 • Јasmina Mitrušić, Novi Sad
 • Gordana Gavrilov, Novi Sad
 • Verica Ćurguz, Beograd
 • Ana Rančić, Beograd
 • Vesna Radić, Beograd
 • Zorica Jelić, Novi Sad
 • Nineta Avramović Lončar, Novi Sad
 • Мilanka Deže, Novi Sad
 • Nada Popović, Novi Sad
 • Vesna Jovanović, Novi Sad
 • Senka Vojnić-Hajduk, Novi Sad
 • Danica Zubović, Novi Sad
 • Jarmila Jurica Stupavska, Novi Sad
 • Marija Josimović, Novi Sad

KLAVIRSKI ODSEK

 • Biljana Dabić, Novi Sad
 • Аleksandra Tešić, Novi Sad
 • Оlga Borzenko, Novi Sad
 • Dina Šuklar Wiesike, Novi Sad
 • Мirela Komnenović, Novi Sad
 • Vera Hofman Momčilović, Novi Sad
 • Аna Frlin, Novi Sad
 • Мilena Apić, Novi Sad
 • Gordana Vasin, Novi Sad
 • Тatjana Bradić Pajtić, Novi Sad
 • Еdit Miavec, Novi Sad
 • Мilica Vukobrat, Novi Sad
 • Ružica Sloboda, Novi Sad
 • Jovana Spasojević, Novi Sad
 • Tatjana Guberina, Novi Sad
 • Vesna  Radić, Beograd
 • Tatjana Uzelac, Novi Sad
 • Slobodanka Stević, Novi Sad
 • Tanja Bjelanović Medvecki, Novi Sad
 • Tatjana Vukmanović, Novi Sad
 • Anđelka Simikić, Novi Sad
 • Aleksandar Uzelac, Novi Sad/Montreal Kanada
 • Aleksandar Gligić, Novi Sad/Malta
 • Valerija Novakov, Novi Sad
 • Dragana Popov, Novi Sad
 • Jelena Bajić, Novi Sad
 • Sara Ćaćić, Novi Sad
 • Selena Trifunović Ćapin, Beograd
 • Bojana Pantelić Petrović, Beograd
 • Marija Krecul, Subotica
 • Ana Rančić, Beograd
 • Milica Davninić, Malta
 • Danica Laudanović, Abu Dhabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)
 • Ana Barbaroša, Beograd
 • Jelena Kilibarda, Beograd
 • Maja Stojanović Krstić, Skoplje (Makedonija)
 • Severina Preradović, Beograd
 • Marija Petrović, Loznica
 • Jelena Vukmirović, Cetinje (Crna Gora)
 • Frederik Stanković, Novi Sad
 • Lidija Savić, Novi Sad
 • Nenad Stojačić, Novi Sad
 • Srđan Dalagija, Novi Sad
 • Isidora Jovanović, Beograd
 • Dragana Popov Marić, Novi Sad
 • Ljiljana Antonijević, Beograd
 • Natalija Polovina, Novi Sad
 • Smilja Josifoska, Beograd
 • Јelena Simonović Kovačević, Novi Sad
 • Ivana Jasić, Beograd
 • Čila Stojšić, Novi Sad
 • Aleksandra Grbić-Hrustić, Novi Sad
 • Аleksandar Rašković, Novi Sad
 • Tijana Bokan, Novi Sad
 • Saša Svijić, Novi Sad
 • Marija Đokić, Novi Sad
 • Ivana Branovački, Novi Sad
 • Spomenka Rakić Isakov, Novi Sad
 • Nina Aranđelović, Novi Sad
 • Valerija Cekić, Novi Sad
 • Julija Bal, Novi Sad
 • Biljana Bogosavljević, Novi Sad
 • Ana Novković, Novi Sad
 • Jelena Veličković, Novi Sad
 • Dušanka Jelesić Peterke, Novi Sad
 • Ivana Popović, Novi Sad
 • Jelena Lazić, Sremska Mitrovica
 • Katarina Filipović, Beograd
 • Jovana Lončarić Krajinović, Beograd
 • Ružica Ćirić, Beograd
 • Iva Čurić, Sarajevo, BIH
 • Tijana Sekulić, Novi Sad
 • Timea Hotić, Banja Luka
 • Larisa Begić, Sarajevo (BIH)
 • Jelena Minić, Beograd
 • Jasna Tanasijević, Sremska Mitrovica
 • Jelena Nikolić Varga, Senta
 • Dušica Stojković, Novi Sad
 • Ivana Todorović, Beograd

GUDAČKI ODSEK

 • Vitalij Gulijčuk, Novi Sad
 • Monika Zima, Novi Sad
 • Ibojka Turai, Novi Sad
 • Goran Kerleta, Novi Sad
 • Nina Nikolov, Novi Sad
 • Мarijana Krmpotić, Novi Sad
 • Аrabela Zorjan Fracile, Novi Sad
 • Мirjana Hajduković, Novi Sad
 • Igor Josifoski, Novi Sad
 • Tamara Petijević, Novi Sad
 • Judit Niderholcer Josifoska, Novi Sad

DUVAČKI ODSEK

 • Јelena Jeremić, Novi Sad
 • Bojan Vukelić, Beograd
 • Đuro Pete, Novi Sad
 • Јаsna Marković Vujanović, Novi Sad
 • Aleksandra Horvat, Novi Sad
 • Lazar Kondić, Subotica
 • Ljiljana Segedi, Novi Sad
 • Кsenija Mijatović Korom, Novi Sad
 • Željko Bodor, Novi Sad
 • Аleksandar Đurić, Novi Sad
 • Vesna Mitar, Novi Sad

POLIINSTRUMENTALNI ODSEK

 • Željka Sponza, Novi Sad
 • Аleksandar Spasojević, Novi Sad
 • Raško Radović, Novi Sad
 • Predrag Đurić, Novi Sad
 • Živojin Kuzmanović, Novi Sad
 • Staša Mirković-Grujić, Beograd
 • Srđan Petrović, Beograd
 • Miloš Milosavljević, Dubai (Ujedinjeni Arapski Emirati)

ODSEK SOLO PEVANJA

 • Мilica Stojadinović, Novi Sad
 • Vesna Aćimović, Novi Sad
 • Senka Nedeljković, Novi Sad
 • Ivana Jovanović, Novi Sad
 • Marta Balaž, Novi Sad
 • Milana Vuksan, Novi Sad

ODSEK HARMONIKE

 • Nada Vještica, Novi Sad
 • Aleksandar Malenica, Novi Sad
 • Robert Papik, Novi Sad

KLASA ZA DŽEZ

 • Igor Molnar, Novi Sad

Comments are closed.