ABRSM

abrsmlogo

Udruženje Kraljevskih muzičkih škola (ABRSM) je vodeća svetska organizacija iz oblasti muzičkog obrazovanja. Svake godine više od 630000 kandidata polaže testove ABRSM u preko 90 zemalja. Osnovano 1889. godine, preko 100 godina ovo Udruženje pruža nastavnicima, učenicima, studentima, roditeljima i odraslima standard iz oblasti muzičkih ispita, sa međunarodnom licencom. U srži rada Udruženja leži potpuna posvećenost muzičkom obrazovanju. Udruženje je privilegovano zastupanjem četiri Kraljevske muzičke akademije: Royal Academy of Music (London), Royal College of Music (London), Royal Northern College of MusicRoyal Scottish Academy of Music and Drama (Mančester i Glasgov).

Ispiti su namenjeni kandidatima na svim starosnim uzrastima i nivoima znanja. Akreditovani u Velikoj Britaniji, od strane Komisije za zvanja i nastavne planove, ovi ispiti imaju formalnu važnost i u velikom broju drugih zemalja. Za razliku od ustaljenog sistema muzičkog obrazovanja, koji je specifičan za svaku zemlju, ABRSM sertifikati i diplome identični su po nivoima, sistemu polaganja i kriterijumima u svim zemljama sveta.

ABRSM je Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ kao najeminentnijoj vaspitno-obrazovnoj i kulturnoj instituciji u jugoistočnoj Evropi, ukazala čast i poverenje pozivajući je da postane deo ove prestižne Asocijacije. Učenicima Muzičke škole „Isidor Bajić“ se pruža ekskluzivno pravo upisa u sistem Kraljevskih muzičkih škola (ABRSM).

ABRSM sistem obuhvata ispitne programe (tzv. silabuse) za više od 35 instrumenata i disciplina. Silabuse kreira tim međunarodnih eksperata i svake godine se preispituju i modernizuju, tako da odražavaju sve savremene tokove u muzičkoj pedagogiji.

ABRSM nudi dva tipa testova – ispite i evaluacije. Osnovna razlika između ispita i evaluacija je sledeća:

  • Ispiti su namenjeni polaznicima u sistemu muzičkog školovanja i profesionalnim muzičarima, pa se nakon tog tipa testa stiče ocena.
  • Evaluacije su namenjene početnicima, muzičarima-amaterima i polaznicima sa posebnim potrebama i teškoćama u razvoju, pa ove vrste testova ne uključuju ocenu.

Kontakt osoba: Jelena Alargić – referent za opšte poslove (prvi sprat, soba 12)

Ispiti

Ispiti su namenjeni polaznicima u sistemu muzičkog školovanja i profesionalnim muzičarima, pa se nakon tog tipa testa stiče ocena. Nakon svakog položenog ispita stiče se sertifikat ABRSM koji, pored ocena, sadrži i komentare ispitivača, sa univerzalnom vrednošću i konotacijama u celom svetu. Predmeti iz kojih se može polagati ABRSM:

 

klavir fagot
orgulje saksofon (alt/bariton i sopran/tenor)
gitara truba
harfa flugelhorn
čembalo kornet (B i Es)
udaraljke trombon, bariton, eufonijum, bas-trombon
violina horna, Es horna
viola tuba (Es, F, B i C)
violončelo solo pevanje
kontrabas muzički sastavi – kamerna muzika
blok-flauta (2 ili više izvođača)
flauta džez (priprema kandidata u Srbiji,
oboa polaganje u Londonu)
klarinet teorija muzike
  praktična muzička sprema

Ispiti se polažu na sledećim nivoima:

  • 8 osnovnih nivoa (Grades), koji po nivou odgovaraju našoj osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi
  • 3 diplomska nivoa (Diplomas), koji po nivou odgovaraju našim fakultetima. Ponuđeni smerovi su: Izvođački (Performing), Nastavni (Teaching) i Dirigovanje (Directing).

Evaluacije

Evaluacije su stimulativni tip testa bez ocena, sa sertifikatom i pisanim komentarima koji se kandidatu uručuju odmah nakon testa, a sadrže sugestije i uputstva za dalji razvoj i napredak. ABRSM nudi dva tipa evaluacija:

Pripremni test (Prep Test) namenjen je početnicima, nakon 6-9 meseci učenja muzike. Predmeti iz kojih se može polagati Pripremni test su:

klavir klarinet
gitara fagot
violina saksofon
viola truba
violončelo flugelhorn
kontrabas kornet
blok-flauta (diskant) trombon, bariton, eufonijum
flauta horna, Es horna
oboa solo pevanje

Test izvođačke spreme (Performance Assessment) namenjen je kandidatima starijim od 21 godine i kandidatima sa posebnim potrebama, tj. teškoćama u razvoju. Svi praktični testovi se odvijaju uz prisustvo nezavisnog ispitivača iz Udruženja Kraljevskih muzičkih škola (Londona), a pružaju kandidatima priliku da demonstriraju svoje veštine putem izvođenja pripremljenih dela i opšte muzičke spreme. Licencirani ispitivači specijalno su obučeni u matičnom centru ABRSM u Londonu i njihov rad i ocenjivanje striktno i kontinuirano prati tim stručnjaka, kako bi se jasan sistem kriterijuma, zacrtan i razrađivan od strane ABRSM u procesu koji traje već preko 100 godina, uvek pažljivo poštovao i sprovodio. Licenca ispitivača podleže proveri svake 3 godine, a svaka ocena i mišljenje ispitivača, pre konačne dodele kandidatu, revalorizuje se i kontroliše od strane ABRSM u Londonu.

Kandidati primaju “Libretto“ (službeni glasnik ABRSM), komplet promotivnih materijala (silabus-nastavni plan, Pravilnik ABRSM i dr.) i stiču pravo učestvovanja na „High Scorers Concerts“. Kandidatima su na raspolaganju kreativni notni i drugi materijali koje štampa “Izdavačka kuća ABRSM”, vodeći svetski izdavač muzičkih materijala i publikacija, a koji sadrže kompozicije za ispite, materijale za pripremu teoretskih ispita i čitanje s lista, raznovrsne antologije, muziku za decu i početnike, brojne nagrađivane edicije (npr. “Spectrum” – serijal savremene muzike) i jazz-materijale.

Svim kandidatima na raspolaganju su prestižne nagrade i stipendije ABRSM (npr. nagrada “Hedy King Robinson” i stipendija za Royal akademije koja uključuje besplatnu školarinu, 3000 £ i pokrivene troškove putovanja i boravka). Sticanje sertifikata i diploma ove visoko uvažene institucije pruža važnu priliku mladim muzičarima da steknu priznanja za svoje sposobnosti i van granica naše zemlje.

Profesori

SERTIFIKOVANI INSTRUKTORI ABRSM

ZA JUGOISTOČNU EVROPU

***

TEORETSKI ODSEK

  • Snežana Živanac,Novi Sad
  • Ružica Ilić Mansouri,Novi Sad
  • Ljiljana Svinjarević,Novi Sad
  • Ana Kovačić, Novi Sad
  • Evica Čarnopiski,Novi Sad
  • Sanja Pap Mićić,Novi Sad
  • Jasmina Mitrušić, Novi Sad
  • Gordana Gavrilov, Novi Sad
  • Verica Ćurguz, Beograd
  • Ana Rančić, Beograd
  • Vesna Radić, Beograd
  • Zorica Jelić, Novi Sad
  • Nineta Avramović Lončar, Novi Sad
  • Milanka Deže, Novi Sad
  • Nada Popović, Novi Sad
  • Vesna Jovanović, Novi Sad
  • Senka Vojnić-Hajduk, Novi Sad
  • Danica Zubović, Novi Sad
  • Jarmila Jurica Stupavska, Novi Sad
  • Marija Josimović, Novi Sad

KLAVIRSKI ODSEK

  • Biljana Dabić, Novi Sad
  • Aleksandra Tešić, Novi Sad
  • Olga Borzenko, Novi Sad
  • Dina Šuklar, Novi Sad
  • Mirela Komnenović, Novi Sad
  • Vera Hofman Momčilović, Novi Sad
  • Ana Frlin, Novi Sad
  • Milena Apić, Novi Sad
  • Gordana Vasin, Novi Sad
  • Tatjana Bradić Pajtić, Novi Sad
  • Edit Miavec, Novi Sad
  • Milica Vukobrat, Novi Sad
  • Ružica Sloboda, Novi Sad
  • Jovana Spasojević, Novi Sad
  • Tatjana Guberina, Novi Sad
  • Vesna  Radić, Beograd
  • Tatjana Uzelac, Novi Sad
  • Slobodanka Stević, Novi Sad
  • Tanja Bjelanović Medvecki, Novi Sad
  • Tatjana Vukmanović, Novi Sad
  • Anđelka Simikić, Novi Sad
  • Aleksandar Uzelac, Novi Sad
  • Aleksandar Gligić, Novi Sad
  • Valerija Novakov, Novi Sad
  • Dragana Popov, Novi Sad
  • Jelena Bajić, Novi Sad
  • Sara Ćaćić, Novi Sad
  • Selena Trifunović Ćapin, Beograd
  • Bojana Pantelić Petrović, Beograd
  • Marija Krecul, Subotica
  • Ana Rančić, Beograd
  • Milica Davninić, Malta
  • Danica Laudanović, Abu Dhabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)
  • Ana Barbaroša, Beograd
  • Jelena Kilibarda, Beograd
  • Maja Stojanović Krstić, Skoplje (Makedonija)
  • Frederik Stanković, Novi Sad
  • Lidija Savić, Novi Sad
  • Nenad Stojačić, Novi Sad
  • Srđan Dalagija, Novi Sad
  • Isidora Jovanović, Beograd
  • Dragana Popov Marić, Novi Sad
  • Ljiljana Antonijević, Beograd
  • Natalija Polovina, Novi Sad
  • Smilja Josifoska, Beograd
  • Jelena Simonović Kovačević, Novi Sad
  • Ivana Jasić, Beograd
  • Čila Stojšić, Novi Sad
  • Aleksandra Grbić-Hrustić, Novi Sad
  • Aleksandar Rašković, Novi Sad
  • Tijana Bokan, Novi Sad
  • Saša Svijić, Novi Sad
  • Marija Đokić, Novi Sad
  • Ivana Branovački, Novi Sad
  • Spomenka Rakić Isakov, Novi Sad
  • Nina Aranđelović, Novi Sad
  • Valerija Cekić, Novi Sad
  • Julija Bal, Novi Sad
  • Biljana Bogosavljević, Novi Sad
  • Ana Novković, Novi Sad
  • Jelena Veličković, Novi Sad
  • Dušanka Jelesić Peterke, Novi Sad
  • Ivana Popović, Novi Sad
  • Jelena Lazić, Sremska Mitrovica
  • Katarina Filipović, Beograd
  • Jovana Lončarić Krajinović, Beograd
  • Ružica Ćirić, Beograd
  • Iva Čurić, Sarajevo, BIH
  • Tijana Sekulić, Novi Sad
  • Timea Hotić, Banja Luka
  • Larisa Begić, Sarajevo (BIH)
  • Jelena Minić, Beograd

GUDAČKI ODSEK

  • Vitalij Gulijčuk, Novi Sad
  • Monika Zima, Novi Sad
  • Ibojka Turai, Novi Sad
  • Čaba Zima, Novi Sad
  • Iboja Marton,, Novi Sad
  • Goran Kerleta, Novi Sad
  • Nina Nikolov, Novi Sad
  • Marijana Krmpotić, Novi Sad
  • Arabela Zorjan Fracile, Novi Sad
  • Mirjana Hajduković, Novi Sad
  • Igor Josifoski, Novi Sad
  • Tamara Petijević, Novi Sad
  • Judit Niderholcer Josifoska, Novi Sad

DUVAČKI ODSEK

  • Jelena Jeremić, Novi Sad
  • Bojan Vukelić, Beograd
  • Đuro Pete, Novi Sad
  • Jasna Marković Vujanović, Novi Sad
  • Aleksandra Horvat, Novi Sad
  • Lazar Kondić, Subotica
  • Ljiljana Segedi, Novi Sad
  • Ksenija Mijatović, Novi Sad
  • Željko Bodor, Novi Sad
  • Aleksandar Đurić, Novi Sad

POLI-INSTRUMENTALNI ODSEK

  • Željka Sponza, Novi Sad
  • Aleksandar Spasojević, Novi Sad
  • Raško Radović, Novi Sad
  • Predrag Đurić, Novi Sad
  • Živojin Kuzmanović, Novi Sad
  • Staša Mirković-Grujić, Beograd
  • Srđan Petrović, Beograd
  • Miloš Milosavljević, Dubai (Ujedinjeni Arapski Emirati)

ODSEK SOLO PEVANJA

  • Milica Stojadinović, Novi Sad
  • Vesna Aćimović, Novi Sad
  • Senka Nedeljković, Novi Sad
  • Ivana Jovanović, Novi Sad
  • Marta Balaž, Novi Sad
  • Milana Vuksan, Novi Sad

ODSEK HARMONIKE

  • Nada Vještica, Novi Sad
  • Aleksandar Malenica, Novi Sad
  • Robert Papik, Novi Sad

KLASA ZA DŽEZ

  • Igor Molnar, Novi Sad

Formulari i cenovnik

 

Comments are closed.