Evaluacije

Evaluacije su stimulativni tip testa bez ocena, sa sertifikatom i pisanim komentarima koji se kandidatu uručuju odmah nakon testa, a sadrže sugestije i uputstva za dalji razvoj i napredak. ABRSM nudi dva tipa evaluacija:

Pripremni test (Prep Test) namenjen je početnicima, nakon 6-9 meseci učenja muzike. Predmeti iz kojih se može polagati Pripremni test su:

klavirklarinet
gitarafagot
violinasaksofon
violatruba
violončeloflugelhorn
kontrabaskornet
blok-flauta (diskant)trombon, bariton, eufonijum
flautahorna, Es horna
oboasolo pevanje

Test izvođačke spreme (Performance Assessment) namenjen je kandidatima starijim od 21 godine i kandidatima sa posebnim potrebama, tj. teškoćama u razvoju. Svi praktični testovi se odvijaju uz prisustvo nezavisnog ispitivača iz Udruženja Kraljevskih muzičkih škola (Londona), a pružaju kandidatima priliku da demonstriraju svoje veštine putem izvođenja pripremljenih dela i opšte muzičke spreme. Licencirani ispitivači specijalno su obučeni u matičnom centru ABRSM u Londonu i njihov rad i ocenjivanje striktno i kontinuirano prati tim stručnjaka, kako bi se jasan sistem kriterijuma, zacrtan i razrađivan od strane ABRSM u procesu koji traje već preko 100 godina, uvek pažljivo poštovao i sprovodio. Licenca ispitivača podleže proveri svake 3 godine, a svaka ocena i mišljenje ispitivača, pre konačne dodele kandidatu, revalorizuje se i kontroliše od strane ABRSM u Londonu.

Kandidati primaju “Libretto“ (službeni glasnik ABRSM), komplet promotivnih materijala (silabus-nastavni plan, Pravilnik ABRSM i dr.) i stiču pravo učestvovanja na „High Scorers Concerts“. Kandidatima su na raspolaganju kreativni notni i drugi materijali koje štampa “Izdavačka kuća ABRSM”, vodeći svetski izdavač muzičkih materijala i publikacija, a koji sadrže kompozicije za ispite, materijale za pripremu teoretskih ispita i čitanje s lista, raznovrsne antologije, muziku za decu i početnike, brojne nagrađivane edicije (npr. “Spectrum” – serijal savremene muzike) i jazz-materijale.

Svim kandidatima na raspolaganju su prestižne nagrade i stipendije ABRSM (npr. nagrada “Hedy King Robinson” i stipendija za Royal akademije koja uključuje besplatnu školarinu, 3000 £ i pokrivene troškove putovanja i boravka). Sticanje sertifikata i diploma ove visoko uvažene institucije pruža važnu priliku mladim muzičarima da steknu priznanja za svoje sposobnosti i van granica naše zemlje.

* * * * *

ABRSM

Ispiti

Profesori

vrh strane

Comments are closed.