Ispiti

Nakon svakog položenog ispita stiče se sertifikat ABRSM koji, pored ocena, sadrži i komentare ispitivača, sa univerzalnom vrednošću i konotacijama u celom svetu. Predmeti iz kojih se može polagati ABRSM:

klavir fagot
orgulje saksofon (alt/bariton i sopran/tenor)
gitara truba
harfa flugelhorn
čembalo kornet (B i Es)
udaraljke trombon, bariton, eufonijum, bas-trombon
violina horna, Es horna
viola tuba (Es, F, B i C)
violončelo solo pevanje
kontrabas muzički sastavi – kamerna muzika
blok-flauta (2 ili više izvođača)
flauta džez (priprema kandidata u Srbiji,
oboa polaganje u Londonu)
klarinet teorija muzike
praktična muzička sprema

Ispiti se polažu na sledećim nivoima:

  • 8 osnovnih nivoa (Grades), koji po nivou odgovaraju našoj osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi
  • 3 diplomska nivoa (Diplomas), koji po nivou odgovaraju našim fakultetima. Ponuđeni smerovi su: Izvođački (Performing), Nastavni (Teaching) i Dirigovanje (Directing).

* * * * *

ABRSM

Evaluacije

Profesori

Comments are closed.