Ispiti

Nakon svakog položenog ispita stiče se sertifikat ABRSM koji, pored ocena, sadrži i komentare ispitivača, sa univerzalnom vrednošću i konotacijama u celom svetu. Predmeti iz kojih se može polagati ABRSM:

klavirfagot
orguljesaksofon (alt/bariton i sopran/tenor)
gitaratruba
harfaflugelhorn
čembalokornet (B i Es)
udaraljketrombon, bariton, eufonijum, bas-trombon
violinahorna, Es horna
violatuba (Es, F, B i C)
violončelosolo pevanje
kontrabasmuzički sastavi – kamerna muzika
blok-flauta(2 ili više izvođača)
flautadžez (priprema kandidata u Srbiji,
oboapolaganje u Londonu)
klarinetteorija muzike
praktična muzička sprema

Ispiti se polažu na sledećim nivoima:

  • 8 osnovnih nivoa (Grades), koji po nivou odgovaraju našoj osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi
  • 3 diplomska nivoa (Diplomas), koji po nivou odgovaraju našim fakultetima. Ponuđeni smerovi su: Izvođački (Performing), Nastavni (Teaching) i Dirigovanje (Directing).

* * * * *

ABRSM

Evaluacije

Profesori

Comments are closed.