Takmičenja

Muzička škola “Isidor Bajić”  je osnivač i organizator tri velika takmičenja.

Internacionalno pijanističko takmičenje Memorijal “Isidor Bajić” organizujemo u martu svake druge godine, tačnije, svake parne godine. Više informacija o Memorijalu možete pronaći na zvaničnom sajtu takmičenja.

Međunarodno takmičenje “Anton Eberst” organizujemo u novembru svake godine, i to po sledećem rasporedu:

  • svake parne godine za klarinet (2008, 2010, 2012),
  • svake neparne godine za flautu (2009, 2011, 2013).

Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu takmičenja.

fib

Festival “Isidor Bajić” organizujemo u maju svake godine, a više informacija možete takođe pronaći na zvaničnom sajtu takmičenja.

 

Comments are closed.