Školovanje

Muzička škola „Isidor Bajić“,  škola sa dugogodišnjom tradicijom, neizbrojivim uspesima i odličnim nastavničkim kadrom, svake godine je u „potrazi“ za novim talentovanim učenicima. Mogućnosti su raznovrsne:

MUZIČKO ZABAVIŠTE

Muzičko zabavište osnovano je sa ciljem da najmlađi upoznaju osnovne muzičke pojmove i veštine kroz pesmu, igru, brojalice i muzičke priče. Ovde učimo decu da vole muziku i pomažemo im da steknu osnovnu muzičku kulturu. U muzičko zabavište se mogu upisati deca koja imaju  6, 7 godina. U najstarijoj grupi su deca koja ove školske godine završavaju 1. razred osnovne škole. Rad sa decom odvija se u grupama, koje se formiraju prema godištu dece, tako da polaznici budu u grupi sa svojim vršnjacima. Muzičko zabavište vode Ana Kovačić I Andrea Brkić, profesori solfeđa. Nastava se odvija dva puta nedeljno, a čas traje 45 minuta.

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

Osnovna muzička škola traje dve godine na odseku solo pevanja, četiri ili šest godina na duvačkom  i poliinstrumentalnom odseku (u zavisnosti od instrumenta) ili šest godina na ostalim odsecima (klavirski, gudački i odsek harmonike). U zavisnosti od uzrasta, deca imaju mogućnost izbora instrumenta.

Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,br. 55/2013) član 57 stav2 : Učenik koji nije završio prvi ciklus osnovne muzičke, odnosno osnovne baletske škole može da se upiše u drugi ciklus nakon položenog ispita za proveru znanja.

Deca uzrasta do 9 godina mogu da uče da sviraju:

 • harmoniku,
 • gitaru,
 • harfu,
 • flautu,
 • violinu,
 • violu,
 • violončelo ili
 • klavir

OMŠ za ove instrumente traje 6 godina – dakle dete treba da pohađa  II razred osnovne škole u vreme polaganja prijemnog ispita

Deca uzrasta do 11 godina mogu da se prijave za:

 • obou,
 • fagot,
 • klarinet,
 • saksofon,
 • hornu,
 • trubu,
 • trombon,
 • kontrabas,
 • renesansnu (malu) harfu, kao i za
 • udaraljke

OMŠ za ove instrumente traje 4 godine – dakle dete treba da pohađa najviše IV razred osnovne škole u vreme polaganja prijemnog ispita

Deca starija od 14 godina mogu da upišu solo pevanje.

OMŠ za solo pevanje traje 2 godine.

IZDVOJENO ODELJENJE U FUTOGU:
KLAVIR, HARMONIKA, VIOLINA, FLAUTA I GITARA

 

SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA

Srednja muzička škola traje četiri godine i nudi mogućnost upisa na obrazovne profile:

 • Muzički izvođač /VIS/
 • Muzički saradnik – teoretičar /TO/

 

 

VANREDNO ŠKOLOVANJE

VANREDNO ŠKOLOVANJE  u osnovnoj školi

Učenici mogu sticati osnovno muzičko obrazovanje i polaganjem vanrednih ispita. Vanredni učenik završava razred polaganjem ispita iz svih predmeta odgovarajućeg razreda po planu i programu za Osnovne muzičke škole.

Vanredni učenici imaju pravo na nastupanje na javnim časovima. Oni mogu učestvovati i na takmičenjima, ali pre toga treba da program za takmičenje odsviraju pred komisijom, koja će odlučiti da li je učenik zaista spreman za takmičenje ili ne.

Status vanrednog učenika stiče se upisom, a upis je obavezan za svaki razred. Učenici se upisuju pre početka školske godine (u prvi razred), odnosno, nakon završenog razreda u određenom ispitnom roku.

Na osnovu Pravilnika o vanrednim učenicima, ispiti se mogu polagati u:

– novembarskom,

– januarsko-februarskom

– junskom i

– avgustovskom roku.

Za više informacija možete konsultovati Pravilnik o vanrednim učenicima Muzičke škole „Isidor Bajić“.

Vanredni učenici snose troškove upisa i troškove ispita.

* * *

VANREDNO ŠKOLOVANJE  u srednjoj školi

Vanredni učenici srednje škole upisuju se u prvi razred isto kao i redovni učenici – moraju položiti prijemni ispit prema istom kalendaru kad i redovni učenici. I ovde je upis obavezan za svaki sledeći razred.

I vanredni učenici srednje škole imaju pravo učešća na javnim časovima i takmičenjima, pod istim ulovima kao i vanredni učenici osnovne škole.

Ispitni rokovi isti su kao i za osnovnu školu (januarsko-februarski, junski i avgustovski), ali može postojati i novembarski i aprilski, ukoliko to direktor odobri.

*

Za više informacija o vanrednom školovanju, obratiti se Biljani Milovanović, referentu za učenička pitanja (soba 21).

Comments are closed.