Prijemni ispiti i upis

Raspored upisa učenika u školsku 2020/21. godinu:

 

 • Upis u Muzičko zabavište - završen
 • Pripremni razred:
  • prijava: od 7. do 9. septembra 2020. godine, odnosno do popunjavanja mesta (elektronski, preko prijave na ovoj stranici)
  • upis: 10. i 11. septembra 2020. godine (elektronski, preko prijave na ovoj stranici)
 • Upis u prvi razred OMŠ - završen
 • Upis u naredni razred OMŠ - završen
 • Upis u prvi razred SMŠ - završen
 • Upis u naredni razred SMŠ - završen

OMŠ - u navedenim rokovima upisuju se u naredni razred:

 1. Redovni učenici
 2. Putem polaganja ispita, koji su u junskom ispitom roku završili upisani razred

SMŠ - u navedenim rokovima upisuju se u naredni razred:

 1. Redovni učenici
 2. Vanredni učenici
Muzičko zabavište

UPIS U MUZIČKO ZABAVIŠTE

za školsku 2020/21. godinu

Upis u muzičko zabavište odvija se u dve etape:

 1. Prijavljivanje za Muzičko zabavište
 2. Upis učenika/učenica

PRIJAVLJIVANJE ZA MUZIČKO ZABAVIŠTE ( u prvom roku) JE ZAVRŠENO

Ako ste uspešno izvršili prijavljivanje, u toku dana (1.07.2020. godine) na mail koji ste naveli u prijavi dobićete potvrdu o tome. Nakon primljenog maila, a u naznačenom roku, možete nastaviti na korak dva - UPIS UČENIKA U MUZIČKO ZABAVIŠTE preko onlajn prijave (Predaja dokumentacije za upis u muzičko zabavište) postavljene na ovoj stranici.

UPIS UČENIKA

Rokovi: 1-3. jul 2020.
Način prijave: ELEKTRONSKI, putem prijave postavljene na ovoj stranici
Potrebna dokumentacija:
 • Primer uplatnice (dostupan u produžetku ove stranice)

DONACIJA RODITELJA JE DOBROVOLJNA!

TROŠKOVI MUZIČKOG ZABAVIŠTA

 • UPIS - 3000,00 RSD
 • Mesečno pohađanje - 2500,00 RSD
Za jedno dete (ili najstarije) naplaćuje se pun iznos - 3000,00.
Drugo dete plaća 50% - 1500,00.
Treće dete ne plaća.
PRIMER UPLATNICE:

Za bilo kakva dodatna pitanja u vezi upisa, možete se obratiti Referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

Pripremni razred

U pripremni razred mogu se upisati deca od  8 godina (koja polaze u  II razred osnovne škole). Upis se vrši bez provere muzičkih sposobnosti, a broj polaznika je ograničen.

Rad sa učenicima odvija se u grupama i nastava se odvija dva puta nedeljno, u večernjim časovima, a čas traje 45 minuta.

Kroz razvijanje interesovanja i ljubavi prema muzici i umetnosti uopšte, uz muzičko opismenjavanje i slušanje muzike, razvijajući sluh, glasovni opseg i muzičku memoriju, deca obogaćuju  muzički fond dečjih pesama različitog karaktera i sadržaja .

Deca ne uče da sviraju bilo koji instrument, ali  se upoznaju sa  muzičkim instrumentima, kako bi bili u mogućnosti da,   kada dođe vreme za to, odaberu upravo onaj instrument koji im se dopada i koji im najviše odgovara.

UPIS U PRIPREMNI RAZRED

Po zatvaranju prijave, roditelji koji su svoje dete prijavili za pripremni razred dobiće na mejl šifru učenika koju će biti potrebno da unesu u formular za upis, koji je postavljen na ovoj stranici.

VAŽNO: Ukoliko mejl ne pronađete među primljenim porukama, molimo Vas da pogledate i folder za neželjenu poštu (Spam), kao i kartice Promocije i Novosti.

Potrebna dokumentacija:

 • Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu ugovora o donaciji. Primer uplatnice (dostupan na sajtu i na slici u produžetku)

DONACIJA RODITELJA JE DOBROVOLJNA!

Za učenike koji upisuju pripremni razred MŠ “Isidor Bajić”:
 1. 3400,00 dinara - pun iznos za najstarije dete, odnosno jedno dete iz porodice koje pohađa našu školu,
 2. 2150,00 dinara - za drugo (mlađe) dete čiji brat/sestra pohađaju našu školu.
PRIMER UPLATNICE:

Za bilo kakva dodatna pitanja u vezi upisa, možete se obratiti Referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

FORMULAR ZA UPIS U PRIPREMNI RAZRED

VAŽNO: Prijavu je potrebno popuniti ćiriličnim pismom.

Nepotpune prijave neće biti uzete u obzir.

Uneti mejl roditelja ili staratelja (ako je učenik/učenica maloletan/maloletna), latiničnim pismom. Molimo Vas da proverite da li ste uneli tačan mejl, pošto ćete na ovaj mejl dobiti potvrdu o prijemu prijave.

Podaci o učeniku/učenici

(Uneti šifru koju ste dobili u mejlu. Ako mejl nije u primljenim porukama, molimo Vas da proverite i sanduče za neželjenu poštu, kao i kartice Promocije i Novosti))
(ulica i broj, mesto, opština)
(misli se na Muzičku školu "Isidor Bajić")
(ako je odgovor DA, navesti i od koga)
Ako je odgovor DA, navesti ime, prezime, instrument i razred koji pohađa/pohađaju.

Podaci o roditeljima

Podaci o ocu učenika/učenice

(ako nema, upišite NEMA)

Podaci o majci učenika/učenice

(ako nema, upišite NEMA)

Porodično stanje

Kompletnost porodice

(navesti broj i srodstvo, npr. 4 - sestra i roditelji)

Adresa stanovanja roditelja (ispuniti ako je različita):

Podaci o staratelju

Potrebna dokumentacija

Pre nego što pošaljete potrebnu dokumentaciju, molimo Vas da je preimenujete tako da u nazivu sadrži ime i prezime deteta (npr. Petar Petrovic Izvod, Petar Petrovic Ugovor, Petar Petrovic Uplatnica).

Hvala.

(Za skeniranje dokumenata možete koristiti i aplikaciju CamScanner - link za Android, link za iPhone)

Napomena:

Savet roditelja Škole na sednici od 02.06.2020. godine i Školski odbor na sednici od 02.06.2020. godine su jednoglasno usvojili predlog roditeljskog-donatorskog dinara za školsku 2020/2021. godinu, čiji je sastavni deo i donacija za tekuće održavanje školskih instrumenata od strane roditelja učenika. Donacija roditelja je dobrovoljna.

(potpisan i skeniran)
(skenirano)

Molimo roditelja/staratelja/učenika da blagovremeno prijave eventualne izmene upisanih podataka. Hvala!

Upis u I razred OMŠ (redovno školovanje i putem polaganja ispita)

OBJAVLJIVANJE REZULTATA POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA:

petak 26. jun 2020. godine, 10:00 sati: 
oglasna tabla u MŠ ”Isidor Bajić, Njegoševa 9 i 
petak 26. jun 2020. godine, 10:00 sati: 
oglasna tabla u Izdvojenom odeljenju u Futogu.
(informacije ne mogu biti objavljene na sajtu škole na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti - "Službeni glasnik RS" br. 97/2008, 1004/2009-dr.zakon, 68/2012 - odluka USI 107/2012)

UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE  MUZIČKE ŠKOLE

za kandidate koji su stekli pravo na upis u osnovnu muzičku školu i

za kandidate koji su stekli pravo da upišu i završe osnovnu muzičku školu putem polaganja ispita

Rok za upis: do srede, 8. jula 2020. godine (do 23.59)

Način upisa:  isključivo preko ONLAJN prijave postavljene na ovoj stranici
NAPOMENA: solo pevači popunjavaju posebnu prijavu, takođe na ovoj strani (link ka prijavi)

PRIJAVA JE ZATVORENA

Za bilo kakva dodatna pitanja u vezi upisa, možete se obratiti Referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

* * *

Potrebna dokumentacija: 
 1. Popunjena elektronska prijava, koja se nalazi na ovoj stranici (ispod teksta)
 2. Lekarsko uverenje za kandidate za odsek SOLO PEVANJA (link ka uputstvu: Obaveštenje i uputstva za pribavljanje lekarskog uverenja)
 3. Ugovor o donaciji (formular ugovora može se preuzeti klikom na odgovarajući link iznad primera uplatnice)
 4. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu ugovora o donaciji. Primer uplatnice (dostupan na sajtu i na slici u produžetku)

(Za skeniranje dokumenata možete koristiti i aplikaciju CamScanner - link za Android, link za iPhone)

DONACIJA RODITELJA JE DOBROVOLJNA! 

Za učenika koji upisuju u MŠ “Isidor Bajić” (redovno školovanje) su sledeće:
 1. 3400,00 dinara - pun iznos za najstarije dete, odnosno jedno dete iz porodice koje pohađa našu školu,
 2. 2150,00 dinara - za drugo (mlađe) dete čiji brat/sestra pohađaju našu školu,
 3. 900,00 dinara - za treće dete čiji braća / sestre pohađaju našu školu.
Za učenike koji upisuju u izdvojenom odeljenju u Futogu (redovno školovanje):
 1. 2500,00 dinara - jedno dete ili starije,
 2. 1250,00 dinara - za drugo (mlađe) dete,
 3. treće dete ne plaća ništa.

Za učenike koji stiču muzičko obrazovanje putem polaganja ispita:

 1. 2500,00 dinara - jedno dete ili starije;
 2. 1250,00 dinara - ukoliko učenik/ca ima starijeg brata ili sestru u ovoj školi.

Primer popunjene uplatnice:

(u polje IZNOS unosite odgovarajuću cifru, u zavisnosti od toga u kom objektu učenik pohađa MŠ "Isidor Bajić", kao i da li je prvo, drugo ili treće dete koje pohađa MŠ "Isidor Bajić")

Ugovori o donaciji:

Donacija za MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9 (redovno školovanje):

Ugovore o donaciji možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Ugovore o donaciji možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

 1. Ugovor o donaciji za prvo dete (izdvojeno odeljenje u Futogu)
 2. Ugovor o donaciji za drugo dete učenika škole (izdvojoeno odeljenje u Futogu) 

Ugovor o donaciji za učenike koji stiču muzičko obrazovanje putem polaganja ispita: Ugovor o donaciji

Za bilo kakva dodatna pitanja u vezi upisa, možete se obratiti Referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

VAŽNO: U roku od 24 sata nakon popunjene i poslate prijave, dobićete potvrdu o primljenoj prijavi na mejl koji unesete u polje Mejl za kontakt. Obavezno proverite i sanduče za neželjenu poštu (spam), kao i karticu Promocije.

Ukoliko 24 sata nakon predate prijave NE DOBIJETE mejl sa potvrdom o prijavi, to znači da Vaša prijava nije bila uspešna i da je potrebno da je ponovo popunite.

Upis u naredni razred OMŠ (redovno školovanje i putem polaganja ispita)

UPIS U NAREDNI RAZRED OSNOVNE  MUZIČKE ŠKOLE

za kandidate koji su stekli pravo na upis u osnovnu muzičku školu i

za kandidate koji su stekli pravo da upišu i završe osnovnu muzičku školu putem polaganja ispita

Rok za upis: do srede, 8. jula 2020. godine (do 23.59)

Način upisa:  isključivo preko ONLAJN prijave postavljene na ovoj stranici

PRIJAVA JE ZATVORENA

Za bilo kakva dodatna pitanja u vezi upisa, možete se obratiti Referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

* * *

Potrebna dokumentacija: 
 1. Popunjena elektronska prijava, koja se nalazi na ovoj stranici (ispod teksta)
 2. Ugovor o donaciji (formular ugovora može se preuzeti klikom na odgovarajući link iznad primera uplatnice)
 3. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu ugovora o donaciji. Primer uplatnice (dostupan na sajtu i na slici u produžetku)

(Za skeniranje dokumenata možete koristiti i aplikaciju CamScanner - link za Android, link za iPhone)

DONACIJA RODITELJA JE DOBROVOLJNA! 

Za učenika koji upisuju u MŠ “Isidor Bajić” (redovno školovanje):
 1. 3400,00 dinara - pun iznos za najstarije dete, odnosno jedno dete iz porodice koje pohađa našu školu,
 2. 2150,00 dinara - za drugo (mlađe) dete čiji brat/sestra pohađaju našu školu,
 3. 900,00 dinara - za treće dete čiji braća / sestre pohađaju našu školu.
Za učenike koji upisuju u izdvojenom odeljenju u Futogu (redovno školovanje):
 1. 2500,00 dinara - jedno dete ili starije,
 2. 1250,00 dinara - za drugo (mlađe) dete,
 3. treće dete ne plaća ništa.

Za učenike koji stiču muzičko obrazovanje putem polaganja ispita:

 1. 2500,00 dinara - jedno dete ili starije;
 2. 1250,00 dinara - ukoliko učenik/ca ima starijeg brata ili sestru u ovoj školi.

Primer popunjene uplatnice:

(u polje IZNOS unosite odgovarajuću cifru, u zavisnosti od toga u kom objektu učenik pohađa MŠ "Isidor Bajić", kao i da li je prvo, drugo ili treće dete koje pohađa MŠ "Isidor Bajić")

Ugovori o donaciji:

Donacija za MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9 (redovno školovanje):

Ugovore o donaciji možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Ugovore o donaciji možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

 1. Ugovor o donaciji za prvo dete (izdvojeno odeljenje u Futogu)
 2. Ugovor o donaciji za drugo dete učenika škole (izdvojoeno odeljenje u Futogu) 

Ugovor o donaciji za učenike koji stiču muzičko obrazovanje putem polaganja ispita: Ugovor o donaciji

Za bilo kakva dodatna pitanja u vezi upisa, možete se obratiti Referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

VAŽNO: U roku od 24 sata nakon popunjene i poslate prijave, dobićete potvrdu o primljenoj prijavi na mejl koji unesete u polje Mejl za kontakt. Obavezno proverite i sanduče za neželjenu poštu (spam), kao i karticu Promocije.

Ukoliko 24 sata nakon predate prijave NE DOBIJETE mejl sa potvrdom o prijavi, to znači da Vaša prijava nije bila uspešna i da je potrebno da je ponovo popunite.

Upis u drugi ciklus školovanja (redovno školovanje i putem polaganja ispita)

Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,br. 55/2013) član 57 stav2 ): Učenik koji nije završio prvi ciklus osnovne muzičke, odnosno osnovne baletske škole može da se upiše u drugi ciklus nakon položenog ispita za proveru znanja iz solfeđa i instrumenta i (klavira - za solo pevanje).

UPIS U DRUGI CIKLUS ŠKOLOVANJA

Za učenike koji su položili ispit za proveru znanja za PRVI CIKLUS školovanja u junskom roku školske 2019/20. godine.

Rok za upis: do srede, 8. jula 2020. godine (do 23.59)

Način upisa:  isključivo preko ONLAJN prijave postavljene na ovoj stranici

PRIJAVA JE ZATVORENA

Za bilo kakva dodatna pitanja u vezi upisa, možete se obratiti Referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

* * *

Potrebna dokumentacija: 

 1. Popunjena elektronska prijava, koja se nalazi na ovoj stranici (ispod teksta)
 2. Ugovor o donaciji (formular ugovora može se preuzeti klikom na odgovarajući link iznad primera uplatnice)
 3. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu ugovora o donaciji. Primer uplatnice (dostupan na sajtu i na slici u produžetku)

(Za skeniranje dokumenata možete koristiti i aplikaciju CamScanner - link za Android, link za iPhone)

DONACIJA RODITELJA JE DOBROVOLJNA! 

Za učenika koji upisuju u MŠ “Isidor Bajić” (redovno školovanje) su sledeće:
 1. 3400,00 dinara - pun iznos za najstarije dete, odnosno jedno dete iz porodice koje pohađa našu školu,
 2. 2150,00 dinara - za drugo (mlađe) dete čiji brat/sestra pohađaju našu školu,
 3. 900,00 dinara - za treće dete čiji braća / sestre pohađaju našu školu.
Za učenike koji upisuju u izdvojenom odeljenju u Futogu (redovno školovanje):
 1. 2500,00 dinara - jedno dete ili starije,
 2. 1250,00 dinara - za drugo (mlađe) dete,
 3. treće dete ne plaća ništa.

Za učenike koji stiču muzičko obrazovanje putem polaganja ispita:

 1. 2500,00 dinara - jedno dete ili starije;
 2. 1250,00 dinara - ukoliko učenik/ca ima starijeg brata ili sestru u ovoj školi.

Primer popunjene uplatnice:

(u polje IZNOS unosite odgovarajuću cifru, u zavisnosti od toga u kom objektu učenik pohađa MŠ "Isidor Bajić", kao i da li je prvo, drugo ili treće dete koje pohađa MŠ "Isidor Bajić")

Ugovori o donaciji:

Donacija za MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9 (redovno školovanje):

Ugovore o donaciji možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Ugovore o donaciji možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

 1. Ugovor o donaciji za prvo dete (izdvojeno odeljenje u Futogu)
 2. Ugovor o donaciji za drugo dete učenika škole (izdvojoeno odeljenje u Futogu) 

Ugovor o donaciji za učenike koji stiču muzičko obrazovanje putem polaganja ispita: Ugovor o donaciji

Za bilo kakva dodatna pitanja u vezi upisa, možete se obratiti Referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

VAŽNO: U roku od 24 sata nakon popunjene i poslate prijave, dobićete potvrdu o primljenoj prijavi na mejl koji unesete u polje Mejl za kontakt. Obavezno proverite i sanduče za neželjenu poštu (spam), kao i karticu Promocije.

Ukoliko 24 sata nakon predate prijave NE DOBIJETE mejl sa potvrdom o prijavi, to znači da Vaša prijava nije bila uspešna i da je potrebno da je ponovo popunite.

ZAHTEVI ZA PROVERU NIVOA ZNANJA

SOLFEĐO ZA SVE KANDIDATE

Obavezni minimum usvojenog gradiva  Izbor  vežbi iz melodike i parlata iz pređenog gradiva: 

 • Iz udžbenika za 1 razred osnovne muzičke škole, autori V. Cvetković, J. Mihaljica Melodijski primeri: C-dur, str. 46, br. 2, 5 G-dur, str. 78, br. 2, 3 F-dur, str. 90, br. 3, 4
 • Parlato primeri:

Str. 82, br. 1,2,3,4 Str. 121, br. 1,2,3,4

 • Iz udžbenika za 2 razred osnovne muzičke škole, autori V. Cvetković, J. Mihaljica
 • Melodijski primeri:

 str.36, vežba br.3 (d-mol) str.74, vežba br. 8 (e-mol) str.62, vežba br.62 (a-mol)

 •  Parlato primeri:

str.80, vežba br.1, takt 2/4 str.126, vežba br.7, takt 6/8 str.126, vežba br.10, takt 3/8 str.125, vežba br.3, takt 2/2 

 • Iz udžbenika za 3 razred osnovne muzičke škole, autori Aleksandra Jović - Miletić, Zoran Nikolić
 • Melodijski primeri:

 strana 21. vežba 28. strana 28. vežba 43. strana 49. vežba 85. strana 57. vežba 103. strana 71. vežba 125.

 • Parlato primeri:

strana 52. vežba 94. strana 69. vežba 124. strana 74. vežba 134. strana 93. vežba 169. strana 102. vežba 189.

TEORIJA MUZIKE ZA SVE KANDIDATE

Obavezni minimum usvojenog gradiva 

 • Lestvice: durske - C, G, F, D, B, A , Es; molske - a, d, e, h, g, fis i c (sve tri vrste mola, karakteristike, izgradnja  kvintakorada na glavnim stupnjevima, igradnja i određivanje lestvice)
 • Intervali:  po veličini do oktave; građenje i određivanje veličine i vrste intervala do kvinte na osnovnim tonovima.
 • Trozvuci: građenje i određivanje durskog i molskog kvintakorda na osnovnim tonovima, u obrađenim lestvicama;
 • Četvorozvuci: građenje i određivanje dominantnog i vođičnog septakorda u obrađenim lestvicama 

PROVERA NIVOA ZNANJA PRVI DEO ISPITA: U okviru ovog dela ispita komisija će tražiti  gradivo sa liste obaveznog minimuma vežbi iz melodike i parlata. DRUGI DEO ISPITA:  

 • Melodijski i parlato primer a prima vista (čitanje s lista)
 • Meloritmički diktat iz pređenog gradiva (tonalitet do dva predznaka)
 • Test iz teorije muzike iz pređenog gradiva

 

ZAHTEVI PO INSTRUMENTIMA

 KLAVIR

 Kandidat polaže PROVERU NIVOA ZNANJA   iz  dva predmeta: instrument i solfeđo.

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja  treba ispitnoj komisiji da dostavi pređeno i usvojeno gradivo u prethodnom periodu kako bi komisija imala celokupan uvid u učenikove sposobnosti i nivo do sada postignutog znanja koje će biti  preduslov za dalji nastavak školovanja. (Poželjno je da ima navedeni notni materijal kod sebe)

Sadržaj pređenog gradiva treba da bude u skladu sa zadatom literaturom i navedenim minimumom gradiva koji je propisan Planom i programom za završni razred u prvom ciklusu na određenom instrumentu.

Kontrolni ispit se polaže posle završetka drugog polugodišta tekuće školske godine  pred  komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene dalje perspektive učenikovog školovanja.

Na osnovu svih rezultata  pokazanih na ispitima vršiće se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Napomena:

Komisija ima pravo (može, a ne mora) da na ispitu za proveru nivoa znanja osim ispitnog programa traži i gradivo sa spiska pređenog gradiva i to:

 • dve etide iz pređenog programa,
 • jednu polifonu kompoziciju
 • jednu kompoziciju po slobodnom izboru

Sve tražene kompozicije kandidat može da svira  iz nota.

Literatura koja je planom i programom predviđena za završetak prvog ciklusa je sledeća:

Etide i kompozicije virtuoznih izvođačkih teškoća: 

 • Divernoa: Osnovne vežbe za klavir, op. 176
 • Lemoan: Dečje etide, op. 37
 • Černi: Etide op. 849
 • Bertini: Etide op. 100

Druge etide ili kompozicije sličnih izvođačkih teškoća.

Polifone kompozicije:

 • Bah: Male kompozicije

Druge polifone kompozicije baroknih kompozitora dostupne izvođačkom uzrastu učenika.

Kompozicije male forme:

 • Šuman: Album za mladež op. 68
 • Čajkovski: Dečji album, op. 39
 • Lutoslavski: 12 malih komada
 • Kazela: 11 dečjih komada
 • Grečaninov: Dečja knjiga, op. 98
 • Gedike: Op. 36
 • Kabalevski: Op. 30
 • Majkapar: Minijature op. 33
 • Bartok: Mikrokosmos, I i II sveska

Druge kompozicije sličnih izvođačkih teškoća.

Sonatine i varijacije:

 • Sonatine i varijacije Dijabelija, Kulaua, Dusika, Hajdna, Betovena i drugih kompozitora, dostupne izvođačkom uzrastu učenika

Kompozicije domaćih autora:

 • S. Rajčić: Dečja zbirka
 • M. Tajčević: Za male
 • Z. Hristić: Tačkice

Druge kompozicije domaćih autora, sličnih izvođačkih teškoća.  

Lestvice: B-dur, Es-dur, As-dur, c-mol, g-mol i hromatska lestvica. Preporučene varijante:

 • paralelno, u šesnaestinama, u intervalu oktave, naviše i naniže, kontinuirano, kroz dve oktave (hromatska lestvica na isti način);
 • paralelno, u osminskim triolama, u intervalu oktave, naviše i naniže, kontinuirano, kroz tri oktave (samo durske i molske lestvice iz navedene grupe);
 • u suprotnim smerovima, u šesnaestinama, s početkom u intervalu oktave, naviše i naniže, kontinuirano, svakom rukom kroz dve oktave;

Artikulacija: legato. Dinamika: piano ili forte.

Preporučen minimalni tempo: osmina i osminska triola = 80.

Trozvuci: B-dur, Es-dur, As-dur, c-mol i g-mol. Preporučene varijante:

 • mali položaj (takozvano "malo razlaganje“), kvintakord, sekstakord i kvartsekstakord, razloženo, paralelno, u šesnaestinama, u intervalu oktave, naviše i naniže, kontinuirano, kroz dve oktave;
 • mali položaj, simultano (u akordima), paralelno, u osminama, u intervalu oktave, naviše i naniže, kontinuirano, kroz dve oktave.

Artikulacija: razloženo – legato; u akordima – portato.

Dinamika: piano ili forte.

Preporučen minimalni tempo: osmina = 80.

Obavezni minimum programa:

 • 4 etide (ili kompozicije virtuoznih izvođačkih teškoća);
 • 4 kompozicije, po slobodnom izboru;
 • 3 polifone kompozicije;
 • 1 cela sonatina i stav iz sonatine ili ciklus varijacija.

Kontrolni ispitprogram se izvodi napamet

 1. Jedna lestvica.
 2. Jedna etida.
 3. Jedna polifona kompozicija.
 4. Jedan stav iz sonatine.
 5. Jedna kompozicija, po slobodnom izboru.

VIOLINA

Kandidat polaže PROVERU NIVOA ZNANJA   iz  dva predmeta: instrument i solfeđo.

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja  treba ispitnoj komisiji da dostavi pređeno i usvojeno gradivo u prethodnom periodu kako bi komisija imala celokupan uvid u učenikove sposobnosti i nivo do sada postignutog znanja koje će biti  preduslov za dalji nastavak školovanja. (Poželjno je da ima navedeni notni materijal kod sebe)

Sadržaj pređenog gradiva treba da bude u skladu sa zadatom literaturom i navedenim minimumom gradiva koji je propisan Planom i programom za završni razred u prvom ciklusu na određenom instrumentu.

Kontrolni ispit se polaže posle završetka drugog polugodišta tekuće školske godine  pred  komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene dalje perspektive učenikovog školovanja.

Na osnovu svih rezultata  pokazanih na ispitima vršiće se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Napomena:

Komisija ima pravo (može, a ne mora) na ispitu za proveru nivoa znanja osim ispitnog programa traži i gradivo sa spiska pređenog gradiva i to:

 • dve etide,
 • jednu kompoziciju po slobodnom izboru

Sve tražene kompozicije kandidat može da svira  iz nota.

Literatura koja je planom i programom predviđena za završetak prvog ciklusa je sledeća:

ŠKOLE: D. Marković: Početna škola za violinu 3. sveska Deneš-Lanji:Škola za violinu 3.sveska Fortunatov,Rodionov,Garlickij:Izabrane etide 1.sveska Geza Silvai:Žute stranice za violinu 3.sveska Grigorjan.Skale

KOMADI: D.Marković:Mali komadi za violinu i klavir 2.sveska Fortunatov,Rodionov,Garlickij:Hrestomatija za 1 i 2 razred Fortunatov:Mladi violinista 2.sveska Laslo Roša:Vragolani 3-6-7 sveska

KONČERTINA: Komarovski:Končertino Ge-dur Kihler: Končertino Ge-dur 2 i 3 stav Riding:Končertino Ge-dur,De-dur,ha-mol Vivaldi:Končertino Ge-dur Baklanova:Končertino de-mol Hristoskov:Končertino De-dur

OBAVEZNI  MINIMUM  PROGRAMA četiri lestvice kroz dve oktave i razlaganja po Grigorijanu šest etida sa različitom problematikom četiri komada različitog karaktera

Kontrolni ispit - program se izvodi napamet

 1. Jedna lestvica kroz dve oktave sa potezima(minimum pet različitih)i razlaganja po Grigorijanu
 2. Dve etide sa različitom problematikom
 3. Dva komada različitog karaktera ili stav koncerta (končertina)

HARMONIKA

Kandidat polaže PROVERU NIVOA ZNANJA   iz dva predmeta: instrument i solfeđo.

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja  treba ispitnoj komisiji da dostavi pređeno i usvojeno gradivo u prethodnom periodu kako bi komisija imala celokupan uvid u učenikove sposobnosti i nivo do sada postignutog znanja koje će biti  preduslov za dalji nastavak školovanja. (Poželjno je da ima navedeni notni materijal kod sebe)

Sadržaj pređenog gradiva treba da bude u skladu sa zadatom literaturom i navedenim minimumom gradiva koji je propisan Planom i programom za završni razred u prvom ciklusu na određenom instrumentu.

Kontrolni ispit se polaže posle završetka drugog polugodišta tekuće školske godine  pred  komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene dalje perspektive učenikovog školovanja.

Na osnovu svih rezultata  pokazanih na ispitima vršiće se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Napomena:

Komisija ima pravo (može, a ne mora) da na kontrolnom ispitu da osim ispitnog programa, kandidata pita sa spiska pređenog gradiva i to:

-dve etide, -jednu polifonu kompoziciju - jednu kompoziciju po slobodnom izboru Sve tražene kompozicije kandidat može da svira  iz nota. OSNOVNI ZAHTEVI: -          Notne vrednosti: cela nota, polovina, četvrtina, osmina, šesnaestina i odgovarajuće pauze, kao i notne vrednosti sa tačkom (do osmine) -          Sinkopa -          Nepravilne tonske grupe: triola -          Tempo: adagio, lento, andante, moderato, allegretto, allegro, accelerando, riterdando                           (ritenuto) i/ili druge srodne oznake -          Dinamika: pp, p, mf, f, ff, crescendo, decrescendo, akcenti mehom -          Artikulacija: legato, staccato, tenuto (portato) -          Vrste takta: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 -          Ujednačen rad prstiju desne i leve ruke -          Repeticija tona desnom rukom sa različitim kombinacijama prstiju -          Sviranje harmonskih intervala (terce i sekste obavezno), vezivanje harmonskih intervala sa                 zajedničkim prstom/tonom preko slobodnog prsta -          Osnovni, tercni (pomoćni) i akordski (durski i molski) basovi, "ukrštanje" osnovnih i                             akordskih basova u nizu ili istovremeno (primer: osnovni bas G i C-dur) -          Vladanje tehnikom meha (okreti meha treba da budu usklađeni sa muzičkim smislom) -          Registri: registrithumb i drugi dostupni registri. Njihova primena treba da bude u skladu sa             stilom i karakterom kompozicija -          Poželjna je primena osnovnih ukrasa (dugi i kratki predudar, praltriler i mordent) Literatura koja je planom i programom predviđena za završetak prvog ciklusa je sledeća: -          V. V. Terzić: Škola za harmoniku, III sv. -          Z. Rakić: Harmonika za 3. razred osnovne muzičke škole (udžbenik). -          Z. Rakić: Hrestomatija za harmoniku. -          Z. Rakić: Kompozicije za harmoniku. -          Z. Vukosavljev: Izbor kompozicija za harmoniku za 3. i 4. razred - 1. i 2. sveska -          A. Fakin: Škola za harmoniku, II sv. -          L. Međeri: Izbor kompozicija za harmoniku, II sv. -          M. Baračkov: Izbor kompozicija za harmoniku, II sv.  Lestvice:

Sviranje durskih i molskih lestvica do tri predznaka kroz dve oktave, paralelno u šesnaestinama, trozvuk (kvintakord) i njegovi obrtaji razloženo - malo razlaganje u osminama, trozvuk istovremeno (akordi) - u četvrtinama.

Artikulacija: legato Obavezni minimum programa:

 • lestvice po programu
 • četiri etide sa različitim tehničkim zahtevima
 • pet kompozicija različitih epoha i sadržaja

Kontrolni ispit  -  program se izvodi napamet

 • dve lestvice (De-dur i ha-mol ili Be-dur i ge-mol)
 • jedna etida
 • dve kompozicije po slobodnom izboru, različitog stila i karaktera

  

GITARA

Kandidat polaže PROVERU NIVOA ZNANJA iz dva predmeta: instrument i solfeđo.

Kontrolni ispit se polaže posle završetka drugog polugodišta tekuće školske godine pred komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene dalje perspektive učenikovog školovanja.

Na osnovu svih rezultata pokazanih na ispitima vriše se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja treba da pripremi sledeći program:

Kontrolni ispit  -  program se izvodi napamet 1. Skala u poziciji sa promenom pozicije kroz 2 oktave, (D-dur/d-moll harmonski i melodijski); 2. Etide F.Tarega: C-dur i e-mol, F.Sor: Etida op.35, br.3 iz Priručnika za lestvice i etide; 3. Komadi Mateo Karkasi: Valcer (legato), D.Bogdanović: Trg patuljaka, N.Koste: Barkarola 4. Polifonija A.Koreli: Sarabanda, J.A.Lođi: Arija, V.Galilei: Saltarelo  

SOLO PEVANJE

Kandidat polaže PROVERU NIVOA ZNANJA iz tri predmeta: solo pevanje, solfeđo i klavir.

Kontrolni ispit se polaže posle završetka drugog polugodišta tekuće školske godine pred komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene daljej perspektive učenikovog školovanja.

Na osnovu svih rezultata pokazanih na ispitima vršiće se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja iz predmeta solo pevanja treba u prethodnom periodu da prođe OBAVEZNI MINIMUM GRADIVA iz dole navedene literature.

Literatura koja je planom i programom predviđena za završetak prvog ciklusa je sledeća:

TEHNIČKE VEŽBE, VOKALIZE: Konkone, Abt, Vakai, Panovka...

LITERATURA:

 • R. Tirnanić: Pesme italijanskih kompozitora, izbor
 • Lakše kompozicije italijanskih autora (Kačinija, Kaldare, Skarlatija) i druga dela iste težine po izboru nastavnika.
 • B. Cvejić: Pesme za mlade pevače, izbor
 • Šubert, Šuman i drugi, pesme koje odgovaraju uzrastu i tehničkim mogućnostima učenika, po izboru nastavnika.
 • Male kompozicije velikih majstora.

Kontrolni ispit se izvodi napamet.

 1. Jedna vokaliza  bez teksta-po izboru
 2. N. Vaccai:“Avvezzo a vivere” ( notni tekst možete preuzeti ovde)
 3. N.Vaccai: „Lascia il lido“ (notni tekst možete preuzeti ovde)
 4.  Stari majstor:A.Scarlatti:“O cessate di piagarmi“ (notni tekst možete preuzeti ovde)
 5.  Stari majstor A.Caldara:“Sebben crudele“ (notni tekst možete preuzeti ovde)
 6.  Jedna solo-pesma: izbor - jedna kompozicija

UPOREDNI KLAVIR ZA SOLO PEVANJE

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja izpredmeta uporedni klavir treba u prethodnom periodu da prođe OBAVEZNI MINIMUM GRADIVA iz dole navedene literature.

Literatura:

LESTVICE: -          Durske lestvice u četvrtinama u obimu jedne oktave, najmanje tri. -          Durski trozvuci razloženo i istovremeno: osnovni oblik i dva obrtaja, troglasno u četvrtinama. LITERATURA: -          Škole za klavir: Jela Kršić, Bajer, Nikolajev (jedna od njih) -          Divernoa: Osnovne vežbe za klavir, op. 176 - izbor -          Izbor lakih kompozicija (Prosveta, Beograd) -          Rauli: Op. 36 i op. 37 -          Zbirka Naši kompozitori za mlade pijaniste -          Svi navedeni komadi iz početnih škola za klavir (Nikolajev, Kršić, Petrović) -          V. Milanković: Dečje priče, 25 minijatura za I i II razred -          Druge kompozicije odgovarajuće težine. OBAVEZNI

Upis u I razred SMŠ (redovni i vanredni učenici)

Prijavljivanje za polaganje prijemnih ispita za srednju muzičku školu za školsku 2020/2021. godinu obavlja se od 18. do 21. maja 2020. godine.

Učenici koji su se prijavili za polaganje prijemnih ispita za upis u srednju muzičku školu

Učenici koji su se prijavili za polaganje prijemnog ispita za upis u srednju muzičku školu treba da izvrše dodatne prijave za školu koju žele da upišu. Dodatna prijava vrši se popunjavanjem obrasca koji možete preuzeti klikom na sledeći link: PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA.

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl muzičke škole: [email protected]

VAŽNO: U tekstu mejla potrebno je navesti i generički broj koji je dobijen pri prvobitnom onlajn prijavljivanju, a subjekat mejla (naslov) treba da sadrži ime i prezime kandidata.

Škola će potvrditi prijem Prijave za polaganje prijemnog ispita slanjem odgovora na dobijeni mejl.

Učenici koji nisu uspeli da izvrše onlajn prijavu ili se nisu uopšte prijavili (nemaju generički broj)

Učenici koji nisu uspeli da izvrše onlajn prijavu ili se nisu uopšte prijavili, mogu da se prijave popunjavanjem i štampanjem obrasca PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA, koji zatim lično predaju u školi koju žele da upišu. Overen primerak prijave je dokaz da je izvršeno prijavljivanje.

Prijavljivanje za polaganje prijemnih ispita (slanjem mejla ili direktno) obavlja se od 18. do 21. maja 2020. godine.

Kalendar aktivnosti za sprovođenje prijemnog ispita za upis u srednju školu za školsku 2020/2021. godinu

KALENDAR AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENJE  PRIJEMNOG  ISPITA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINUdatumvreme
Centralizovano onlajn prijavljivanje kandidata za prijemni ispit (detaljnije obaveštenje sajt MPNTR)ponedeljak - četvrtak18 - 21.05.
Polaganje ispita za nivo osnovne muzičke škole:

KLARINET (učionica br. 24)

ponedeljak08.06. 10.00
Polaganje ispita za nivo osnovne muzičke škole:

KLAVIR (učionica br. 34)

ponedeljak08.06.10.00
Polaganje ispita za nivo osnovne muzičke škole:

SOLO PEVANJE (učionica br. 7)

ponedeljak08.0610.00
Polaganje ispita za nivo osnovne muzičke škole:

TEORIJA MUZIKE (učionica br. 14)

utorak09.06.10.00
Polaganje ispita za nivo osnovne muzičke škole:

SOLFEĐO - USMENI (učionica br. 14)

utorak09.06.10.00
Prijemni ispiti u muzičkim školamapetak - nedelja12 - 14.06. 8.00
Preliminarni rezultati prijemnih ispitado utorka16.06.            do 08.00
Podnošenje i rešavanje eventualnih žalbi učenika na rezultate prijemnog ispitautorak16.06.                 10.00-16.00
Konačni rezultati prijemnih ispitado srede17.06.          do 08.00

Ceo kalendar možete pogledati klikom na link: KALENDAR PRIJEMNIH ISPITA

DOKUMENTA NEOPHODNA ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE:

 

NA OSNOVU OBJAVLJENIH KONAČNIH REZULTATA  PRIJEMNIH ISPITA,  KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U PRVI RAZRED SMŠ

u PONEDELJAK, 29.06.2020.g. od 08.00 – 16.00 sati

MOLIMO DA DOSTAVE SLEDEĆA DOKUMENTA:

 1. Prijavu za upis (možete je preuzeti klikom na sledeći link: Prijava za upis SMŠ)
 2. Originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi. (kandidati koji nemaju završenu osnovnu školu, dostavljaju originalno svedočanstvo o završenom VII razredu OŠ)
 3. Uverenje o položenom završnom ispitu
 4. Uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova

KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE:

 • Muzički izvođač: a1-b1-d1-d3
 • Muzički saradnik: a1-b1

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/2020-KONKURS-ZA-UPIS-U-SREDNJU-SKOLU-25-05-20-1.pdf

NAPOMENA:

Savet roditelja Škole na sednici od 02.06.2020. godine i Školski odbor na sednici od 02.06.2020. godine su jednoglasno usvojili predlog roditeljskog-donatorskog dinara za školsku 2020/2021. godinu, čiji je sastavni deo i donacija za tekuće održavanje školskih instrumenata od strane roditelja učenika. Donacija roditelja je dobrovoljna.

Ugovore o donaciji možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Upis u naredni razred SMŠ (redovni i vanredni učenici)

UPIS U NAREDNI RAZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE

Rok za upis: do srede, 8. jula 2020. godine (do 23.59)

Način upisa:  isključivo preko ONLAJN prijave postavljene na ovoj stranici

PRIJAVA JE ZATVORENA

Za bilo kakva dodatna pitanja u vezi upisa, možete se obratiti Referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

* * *

Potrebna dokumentacija: 
 1. Popunjena elektronska prijava, koja se nalazi na ovoj stranici (ispod teksta)
 2. Ugovor o donaciji (formular ugovora može se preuzeti klikom na odgovarajući link iznad primera uplatnice)
 3. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu ugovora o donaciji. Primer uplatnice (dostupan na sajtu i na slici u produžetku)

(Za skeniranje dokumenata možete koristiti i aplikaciju CamScanner - link za Android, link za iPhone)

DONACIJA RODITELJA JE DOBROVOLJNA! 

NAPOMENA: Savet roditelja Škole na sednici od 02.06.2020. godine i Školski odbor na sednici od 02.06.2020. godine su jednoglasno usvojili predlog roditeljskog-donatorskog dinara za školsku 2020/2021. godinu, čiji je sastavni deo i donacija za tekuće održavanje školskih instrumenata od strane roditelja učenika. Donacija roditelja je dobrovoljna.

REDOVNI UČENICI:

Iznos donacije za redovne učenike:
 1. 3400,00 dinara - pun iznos za najstarije dete, odnosno jedno dete iz porodice koje pohađa našu školu,
 2. 2150,00 dinara - za drugo (mlađe) dete čiji brat/sestra pohađaju našu školu,
 3. 900,00 dinara - za treće dete čiji braća / sestre pohađaju našu školu.
Ugovore o donaciji možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Primer popunjene uplatnice:

VANREDNI UČENICI:

Vanredni učenici popunjavaju istu prijavu, a školarinu će dostaviti naknadno, kada Ministarstvo prosvete bude školi dostavilo cenovnik za školsku 2020/21.

Za bilo kakva dodatna pitanja u vezi upisa, možete se obratiti Referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

VAŽNO: U roku od 24 sata nakon popunjene i poslate prijave, dobićete potvrdu o primljenoj prijavi na mejl koji unesete u polje Mejl za kontakt. Obavezno proverite i sanduče za neželjenu poštu (spam), kao i karticu Promocije.

Ukoliko 24 sata nakon predate prijave NE DOBIJETE mejl sa potvrdom o prijavi, to znači da Vaša prijava nije bila uspešna i da je potrebno da je ponovo popunite.

Comments are closed.