Rasporedi rada u MŠ „Isidor Bajić“

Za prikaz rasporeda za školsku 2018/2019. godinu, kliknite na odgovarajući link:

RASPOREDI NASTAVNIKA za školsku 2018/2019. godinu 

GRUPNA NASTAVA

INDIVIDUALNA NASTAVA 

KLAVIRSKI ODSEK

GUDAČKI ODSEK

DUVAČKI ODSEK

klavirski odsek

gudacki odsek

duvacki odsek

ODSEK HARMONIKE

ODSEK SOLO PEVANJA

POLIINSTRUMENTALNI ODSEK

odsek harmonika

odsek solo pevanja

poliinstrumentalni odsek

 

Comments are closed.