Srednja muzička škola – ispiti i upis

Kalendar aktivnosti za sprovođenje prijemnog ispita i upisa učenika za 2022/23. godinu

Kalendar aktivnosti

za sprovođenje prijemnog ispita i upisa učenika za 2022/23. godinu - srednja muzička škola

 

Prijave ispita i rasporedi polaganja u školskoj 2021/22. godini

NAPOMENA: Prijavljivanje ispita vrši se isključivo onlajn, u terminima koji su ovde navedeni. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

Za prikaz (ili sakrivanje) dodatnog sadržaja, potrebno je samo da kliknete na informaciju koja Vas zanima:

Prijava i satnice za prijemni ispit za upis u I razred SMŠ za školsku 2022/23. godinu

 

PONEDELjAK, 16. MAJ

 • 10.00       ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE  ŠKOLE – glavni predmet

UTORAK, 17. MAJ

 • 10.00               ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE  ŠKOLE– teorija muzike
 • 11.00               ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE – solfeđo
 • posle 13.00      REZULTATI ISPITA ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

Napomena: Učenici koji su polažili ispit za nivo osnovne muzičke škole, nakon objavljivanja rezultata, treba da prijave prijemni ispit za SMŠ

SREDA, 18. MAJ

 • 10.00       OBJAVLjIVANjE RASPOREDA POLAGANjA PRIJEMNIH ISPITA - Oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”

PETAK, 20. MAJ

DETALjAN RASPORED POLAGANjA (za prikaz, kliknuti na link):

SUBOTA. 21. MAJ

NEDELjA, 22. MAJ

Napomena: Učenici koji polažu prijemni na dva odseka  polažu solfeđo i teoriju  po programu odseka za muzičku teoriju, a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob

UTORAK, 24. MAJ

 • DO 08.00   PRELIMINARNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA Oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”
 • 08.00-16.00  PODNOŠENjE I REŠAVANjE PRIGOVORA UČENIKA NA PRELIMINARNE REZULTATE PRIJEMNOG ISPITA

SREDA, 25. MAJ

 • DO 08.00  KONAČNI  REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA Oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”

ČETVRTAK, 30. JUN

 • 08.00-16.00  PODNOŠENjE PREOSTALE DOKUMENTACIJE

PETAK, 1. JUL

 • DO 08.00   KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNjE ŠKOLE Oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”

UTORAK, 5. JUL

 • 08.00-16.00     UPIS UČENIKA MUZIČKE  I BALETSKE ŠKOLE

NAPOMENA: Učinici se upisuju kod Referenta za učenička pitanja, Biljane Milovanović, u prostoru Muzičke škole "Isidor Bajić", Bulevar cara Lazara 67, Novi Sad

Vanredni učenici - prijava ispita na kraju školske 2020/21

SMŠ od 1. do 3. razreda

3 - 5. jun 2022. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, drugi razred SMŠ)

8. jun 2022. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja ispita  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

13 - 21. jun 2022. godine: Ispiti

 • Ispiti (MŠ ”Isidor Bajić”)

30. jun - 1. jul 2022. godine: Upis

 • Upis učenika u naredni razred školovanja. Upis se vrši isključivo preko ONLAJN prijave koja će biti postavljena na ovoj stranici. Prijava će biti dostupna na sajtu škole od 01.07.2021. godine, gde će biti i uputstvo za popunjavanje. Informacija i potrebnoj dokumentaciji koju je potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi biće postavljena blagovremeno.

SMŠ završni razred

11 - 13. maj 2022. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, četvrti razred SMŠ)

20. maj 2022. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja ispita  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

25 - 27. maj 2022. godine: Ispiti

 • Ispiti (MŠ ”Isidor Bajić”)

6 - 7. jun 2022. godine: Prijava mature

 • Prijava se vrši isključivo preko ONLAJN prijave koja će biti postavljena na ovoj stranici. Prijava će biti dostupna na sajtu škole od 04.06.2021. godine, gde će biti i uputstvo za popunjavanje. Informacija o potrebnoj dokumentaciji koju je potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi biće postavljena blagovremeno.

8 - 13. jun 2022. godine: Maturski ispit

 • Maturski ispit biće održan prema rasporedu koji utvrdi škola

16. jun 2022. godine: Diploma

 • Podela diploma (MŠ ”Isidor Bajić”)
Prijava popravnih ispita u školskoj 2020/21. godini

SMŠ od 1. do 3. razreda

Prijavljivanje popravnih ispita se vrši nakon održanih odeljenskih veća. Uz prijavu se prilaže i skenirana đačka knjižica.

27 - 29. jun 2022. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, drugi razred SMŠ)

avgust 2022. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja ispita  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

avgust 2022. godine: Ispiti

 • Popravni ispiti (MŠ ”Isidor Bajić”)

SMŠ završni razred

Prijavljivanje popravnih ispita se vrši nakon održanih odeljenskih veća. Uz prijavu se prilaže i skenirana đačka knjižica.

6 - 7. jun 2022. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, četvrti razred SMŠ)

9. jun 2022. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja ispita  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

10. jun 2022. godine: Ispiti

 • Popravni ispiti (MŠ ”Isidor Bajić”)
Prijava za maturski ispit u školskoj 2020/21. godini

SMŠ završni razred

6 - 7. jun 2022. godine: Prijava mature

 • Prijavljivanje kandidata vrši se isključivo preko onlajn prijave, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir. Formular prijave za prijavljivanje ispita možete preuzeti klikom na sledeći link:

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati: ime i prezime učenika, prijava mature (npr. Petar Petrović, prijava mature)

 • Informacija o potrebnoj dokumentaciji koju je potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi biće blagovremeno objavljena.

8 - 13. jun 2022. godine: Maturski ispit

 • Maturski ispit biće održan prema rasporedu koji utvrdi škola

16. jun 2022. godine: Diploma

 • Podela diploma (MŠ ”Isidor Bajić”)
Prijava razrednih ispita u školskoj 2020/21. godini

Za razredne ispiti koji se realizuju pre odeljenjskih veća potrebna je samo prijava, a za razredne ispite koji se realizuju u avgustu potrebna je i priložena skenirana đačka knjižica.

SMŠ od 1. do 3. razreda

3 - 5. jun 2022. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, drugi razred SMŠ)

8. jun 2022. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja ispita  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

9 - 11. jun 2022. godine: Ispiti

 • Razredni ispiti (MŠ ”Isidor Bajić”)

13 - 21. jun 2022. godine: Ispiti

 • Godišnji ispit (nakon uspešno položenog razrednog ispita) (MŠ ”Isidor Bajić”)

SMŠ završni razred

20 - 22. maj 2022. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, četvrti razred SMŠ)

24. maj 2022. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja ispita  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

25 - 27. maj 2022. godine: Ispiti

 • Razredni ispiti (MŠ ”Isidor Bajić”)

1 - 4. jun 2022. godine: Ispiti

 • Godišnji ispit (nakon uspešno položenog razrednog ispita) (MŠ ”Isidor Bajić”)

UPISI u SMŠ

NAPOMENA: Upis učenika vrši se isključivo u terminima koji će ovde biti navedeni. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

 

Comments are closed.