Srednja muzička škola – ispiti i upis

UPISI u SMŠ

1 - 5. juli 2022. godine

NAPOMENA: Upis učenika vrši se isključivo u terminima koji će ovde biti navedeni. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

Upis u I razred SMŠ - obavlja se u školi

Konačne rezultate prijemnog ispita za srednju muzičku školu "Isidor Bajić" možete pogledati klikom na sledeći link:

Konačni rezultati prijemnog ispita za SMŠ - Muzički izvođač
Konačni rezultati prijemnog ispita za SMŠ - Muzički saradnik i Dizajner zvuka

Dokumenta neophodna za upis u prvi razred srednje muzičke škole

NA OSNOVU OBJAVLJENIH KONAČNIH REZULTATA PRIJEMNIH ISPITA OBJAVLJENIH 01.07.2022. NA OGLASNOJ TABLI ŠKOLE I SAJTU ŠKOLE

(po broju prijave i šifre na prijemnom ispitu),

KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U PRVI RAZRED SMŠ

u UTORAK, 05.07.2020.g. od 08.00 – 16.00.č.

MOLIMO DA DOSTAVE SLEDEĆE DOKUMENTE:

 1. Prijavu za upis (dobiće na dan upisa)
 2. Originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi. (kandidati koji nemaju završenu osnovnu školu, dostavljaju originalno svedočanstvo o završenom VII razredu OŠ)
 3. Uverenje o položenom završnom ispitu
 4. Uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova

KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE:

 • Muzički izvođač: a0-b2-d1.1
 • Muzički saradnik: a0-b2
 • Dizajner zvuka: a0-b2-d1.1

Za detaljnije informacije možete se obratiti referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

Upis u naredni razred SMŠ (II, III, IV), redovni učenici - obavlja se onlajn

Upis u naredni razred (II, III i IV) za školsku 2022/23. godinu za redovne učenike SMŠ

1 - 5. juli 2022. godine

NAPOMENA: Upis učenika u naredni razred (II, III i IV SMŠ) vrši se isključivo onlajn, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

Upis u naredni razred vrši se u dva koraka:

PRVI KORAK

Potrebno je preuzeti formular prijave klikom na sledeći link:

Dokumentacija koju je (pored popunjene prijave) potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi:

1. Ugovor o donaciji

NAPOMENA: Donacija je dobrovoljna!

Kratko objašnjenje:

Iznosi iz člana 1 Ugovora o donaciji će se realizovati prema sledećoj dinamici:

 • iznos donacije u stavu 1 - donacija u okviru sredstva za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja, što uključuje i profesionalno obezbeđenje učenika u jednoj smeni - uplaćuje se pri upisu u naredni razred
 • iznos donacije u stavu 2 - donaciju za II ratu obezbeđenja - uplaćuje se tokom septembra 2022. godine, o čemu će učenici biti obavešteni od strane odeljenjskih starešina
 • iznos donacije u stavu 3 - za nabavku novih instrumenata u okviru sredstava za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja - uplaćuje se u devet jednakih mesečnih rata u toku šk. 2022/23. godine, o čemu će učenici biti obavešteni od strane odeljenjskih starešina (treće dete iz iste porodice koje pohađa MŠ “Isidor Bajić” ne plaća ovaj stav)

Formular ugovora možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

2. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu Ugovora o donaciji.

Primer uplatnice možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

NAPOMENA: Donacija je dobrovoljna!

DRUGI KORAK

Popunjenu prijavu i dokumentaciju (koja je dobrovoljna) potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se učenik prijavljuje (npr. Petar Petrović, drugi razred SMŠ).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

Upis u naredni razred SMŠ (II, III, IV), vanredni učenici - obavlja se onlajn

Upis u naredni razred (II, III i IV) za školsku 2022/23. godinu za vanredne učenike SMŠ

NAPOMENA: Upis učenika u naredni razred (II, III i IV SMŠ) vrši se isključivo onlajn, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

Upis u naredni razred vrši se u dva koraka:

PRVI KORAK (1 - 5. juli 2022. godine)

Potrebno je preuzeti formular prijave klikom na sledeći link:

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se učenik prijavljuje (npr. Petar Petrović, drugi razred SMŠ).

DRUGI KORAK - podnošenje preostale dokumentacije (septembar 2022. godine)

Preostala dokumentacija biće objavljena na sajtu (na ovoj stranici) u septembru 2022. godine, nakon što Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donese odluku o utvrđivanju visine školarine za vanredne učenike srednjih škola. O donošenju ove odluke bićete obavešteni putem mejla koji ste naveli prilikom popunjavanja prijave.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

Prijava popravnih ispita

avgustovski rok

Prijava popravnih ispita

SMŠ od 1. do 3. razreda

Prijavljivanje popravnih ispita se vrši nakon održanih odeljenskih veća. Uz prijavu se prilaže i skenirana đačka knjižica.

15 - 17. avgust 2022. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, drugi razred SMŠ)

avgust 2022. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja ispita  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

avgust 2022. godine: Ispiti

 • Popravni ispiti (MŠ ”Isidor Bajić”)

Comments are closed.