Bajiću u čast

Povodom obeležavanja 90-godišnjice MŠ “Isidor Bajić” i 120 godina od rođenja Isidora Bajića, objavljen je kompakt disk sa snimcima najznačajnijih kompozicija ovog autora…

više…

Karmina Burana

Krunišući svoja muzička dostignuća, muzička škola „Isidor Bajić“ je 1998.godine objavila svoj prvi CD – “Karmina Burana”, scenska kantata Karla Orfa, u izvođenju hora i orkestra škole…

više…

Gde je Škola?

Dve jednospratne kuće vode se pod jednim kućnim brojem, sa jednim širokim “ajnfort” ulazom u Njegoševoj ulici pod brojem 9 na parceli 10106 K.O Novi Sad I…

više…

Istorijat Škole

„Od septembra ove godine otvara se u Novom Sadu Muzička škola (konzervatorijum). S pogledom na veliku dobit i za varoš kao kulturni napredak, a i za našu decu, koja će se stručnim umetnicima vaspitavati u muzičkoj veštini, nadamo se da će naše građanstvo radosno pozdraviti ovu kulturnu novinu!”

više…