Karmina Burana

Krunišući svoja muzička dostignuća, muzička škola „Isidor Bajić“ je 1998.godine objavila svoj prvi CD – “Karmina Burana”, scenska kantata Karla Orfa, u izvođenju hora i orkestra škole…

više…

Istorijat Škole

„Od septembra ove godine otvara se u Novom Sadu Muzička škola (konzervatorijum). S pogledom na veliku dobit i za varoš kao kulturni napredak, a i za našu decu, koja će se stručnim umetnicima vaspitavati u muzičkoj veštini, nadamo se da će naše građanstvo radosno pozdraviti ovu kulturnu novinu!”

više…