Muzičko zabavište i pripremni razred

Muzičko zabavište

Muzičko zabavište osnovano je sa ciljem da najmlađi upoznaju osnovne muzičke pojmove i veštine kroz pesmu, igru, brojalice i muzičke priče. Ovde učimo decu da vole muziku i pomažemo im da steknu osnovnu muzičku kulturu.

U muzičko zabavište se mogu upisati deca koja imaju 6, 7 godina. U najstarijoj grupi su deca koja ove školske godine polaze u 1. razred osnovne škole.

Rad sa decom odvija se u grupama, koje se formiraju prema godištu dece, tako da polaznici budu u grupi sa svojim vršnjacima. Muzičko zabavište vode Ana Kovačić I Andrea Brkić, profesori solfeđa.

Nastava se odvija dva puta nedeljno, a čas traje 45 minuta.

Za upis u muzičko zabavište je potrebna samo dobra volja – upis se vrši bez provere muzičke sposobnosti i traje sve dok mesta u grupama ne budu popunjena. Broj polaznika je ograničen.

Upis u muzičko zabavište

28. i 29. juni 2021. godine

VAŽNO: Upis u muzičko zabavište je završen.

Za bilo kakva dodatna pitanja u vezi upisa, možete se obratiti Referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

Pripremni razred

 

U pripremni razred mogu se upisati deca od  8 godina (koja polaze u  II razred osnovne škole). Upis se vrši bez provere muzičkih sposobnosti, a broj polaznika je ograničen.

Rad sa učenicima odvija se u grupama i nastava se odvija dva puta nedeljno, u večernjim časovima, a čas traje 45 minuta.

Kroz razvijanje interesovanja i ljubavi prema muzici i umetnosti uopšte, uz muzičko opismenjavanje i slušanje muzike, razvijajući sluh, glasovni opseg i muzičku memoriju, deca obogaćuju  muzički fond dečjih pesama različitog karaktera i sadržaja .

Deca ne uče da sviraju bilo koji instrument, ali  se upoznaju sa  muzičkim instrumentima, kako bi bili u mogućnosti da, kada dođe vreme za to, odaberu upravo onaj instrument koji im se dopada i koji im najviše odgovara.

Zbog ograničenog broja polaznika, 

Upis u pripremni razred je završen

29. juna 2021. godine, u 9.40 sati.

 

Za bilo kakva dodatna pitanja u vezi upisa, možete se obratiti Referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

Comments are closed.