Zaposleni

UPRAVA ŠKOLE

DIREKTOR MUZIČKE ŠKOLE

Prof. mr Radmila Rakin Martinović  

POMOĆNICI DIREKTORA:

 

Jasna Marković Vujanović

Robert Papik

Tatjana Vukmanović

STRUČNI SARADNICI:

Olivera Amidžić, pedagog

Mirjana Đukić, psiholog

mr Tatjana Čapko, bibliotekar

Stručna veća:

* * *

STRUČNO VEĆE KLAVIRSKOG ODSEKA

Rukovodioci stručnog veća: Tatjana Vukmanović i mr Milena Apić

Nastavnici klavira:

 • Spomenka Isakov
 • Srđan Dalagija
 • Tanja Bjelanović 
 • Tatjana Bradić Pajtić
 • Tatjana Guberina
 • Tatjana Petrov
 • Tatjana Vukmanović
 • Tatjana Uzelac
 • Valerija Cekić
 • Vera Lili
 • Sonja Miljanić – zamena za Tijanu Andrejić i Kseniju Ovuka
 • Tina Alama Diakite – zamena za Tijanu Andrejić i Kseniju Ovuka

Nastavnici čitanja s lista:

 • Tatjana Uzelac
 • mr Dina Šuklar

Nastavnik korepeticije:

 • Milica Ćosić – zamena za Nadeždu Pajić
 

 

 

STRUČNO VEĆE  NASTAVNIKA GUDAČKIH INSTRUMENATA

Rukovodilac stručnog veća: Monika Zima

Nastavnici violine:

 • mr Arabela Florina Zorjan
 • Iboja Marton
 • Iva Stanković 
 • Mirjana Bogdanović
 • Tamara  Adamov Petijević
 • mr Mirjana Hajduković-Davidović 
 • Monika Zima
 • Ivana Makević Madjarić
 • Vitalij Gulijčuk
 • Nataša Savić

Nastavnik viole:

Nastavnici violončela:

 •  Judit Niderholcer Josifoska
 •  Marijana Krmpotić

Nastavnici  kontrabasa:

 • Goran Kerleta
 • Dragan Nikolić

Nastavnik kamerne muzike:

 • Dragan Nikolić
 • Igor Josifoski
 

Nastavnici  čitanja s lista:

 • Dragan Nikolić

Klavirski saradnici:

 • Dragana Popov
 • Jovana Dabić
 • Sanja Radulović
 • Nina Aranđelović
 • Milica Ćosić
 • Aleksandra Vojnak
 • Dunja Crnjanski

 

STRUČNO VEĆE DUVAČKOG ODSEKA

Rukovodilac stručnog veća: Jasna Marković Vujanović

Nastavnici  flaute:

Nastavnik  oboe:

Nastavnici klarineta:

Nastavnik  fagota:

 • Gabriela Koso

Nastavnici  saksofona:

Nastavnici horne:

 • Nikola Pavlović

Nastavnik trube:

 • Petar Najdovski
 

Nastavnik trombona:

 •  Vladimir Nežić

Nastavnici  čitanja s lista i poznavanja orkestarske literature:

 

Nastavnici  kamerne muzike:

Klavirski saradnici:

 • Jelena Jerković – zamena za Jelenu Vasin
 • Snežana Tabš
 • Dunja Crnjanski

 

STRUČNO VEĆE ODSEKA HARMONIKE

Rukovodilac stručnog veća: mr Dragan Mirković

Nastavnici harmonike:

Nastavnici  čitanja s lista:

Nastavnici  kamerne muzike:

 • Igor Paroški
 • Marko Asurdžić
 • Jelena Martinović (Futog)
 • Strahinja Mijajlović
 • Ivana Mirkov
 • Tatjana Neatnica
 • Sanja Pavićević
 • Sanja Penić

Nastavnici  orkestra:

 • Igor Paroški – orkestar harmonika omš
 • Goran Penić – orkestar harmonika smš

 

STRUČNO VEĆE ODSEKA SOLO PEVANJA

Rukovodilac stručnog veća: mr Ivana Jovanović

Nastavnici solo pevanja:

 • mr Marta Balaž
 • mr Senka Nedeljković

Nastavnik  čitanja s lista i kamerne muzike:

 • Milana Vuksan

Klavirski saradnici:

 • Sonja Mušikić – zamena za Emiliju Vodnik
 • Bogdan Đorđević 

 

STRUČNO VEĆE POLIINSTRUMENTALNOG ODSEKA

Rukovodilac stručnog veća: Aleksandar Spasojević

Nastavnici  gitare:

Nastavnici  harfe:

 • Mina Momčilović
 • Jelena Todorović

Nastavnici  udaraljki:

 • Srđan Palačković
 • Ivan Burka
 • Darko Karlečik

Nastavnik  džeza i malih džez ansambala:

 • Igor Molnar

Nastavnik kamerne muzike:

 • Vedran Ferizović

Nastavnik  čitanja s lista:

 • Aleksandar Spasojević

 

 

STRUČNO VEĆE ZA TEORETSKI ODSEK

Rukovodilac stručnog veća za osnovnu školu: Ana Kovačić

Rukovodilac stručnog veća za srednju školu: mr Nineta Avramović Lončar

Nastavnici  solfeđa u omš:

 • Ana Kovačić
 • Gordana Gavrilov
 • Marija Josimović
 • Marinela Skutelis 
 • Milica Brkić (Futog)
 • Senka Vojnić Hajduk
 • Vesna Jovanović

Nastavnici  u muzičkom zabavištu i pripremnom razredu:

 • Marija Josimović
 • Ana Kovačić

Nastavnici  solfeđa u smš:

 • Jarmila Jurica Stupavska
 • Sanja Pap Mićić

Nastavnici  teorije muzike:

 • Ana Kovačić (omš)
 • Marija Josimović (omš)
 • Marinela Skutelis (omš)
 • Milica Brkić (omš)
 • Evica Čarnopiski (smš)
 • Jarmila Jurica Stupavski (smš)
 • Sanja Pap Mićić (smš)

Nastavnici  harmonije:

 • Zorica Jelić

 

 • Jasmina Mitrušić  

Nastavnici  istorije muzike s upoznavanjem muzičke literature:

 • Valentina Letić
 • Sonja Petkov 

Nastavnik  muzičkih oblika:

 • Ružica Ilić Mansouri
 

Nastavnik  kontrapunkta:

 • mr Nineta Avramović Lončar
 

Nastavnik  dirigovanja:

 •  Ninoslav Petronje

Nastavnik  etnomuzikologije:

 • Valentina Letić

Nastavnik uvoda u komponovanje:

 • Jasmina Mitrušić

Nastavnici  sviranja horskih partitura:

 • Ninoslav Petronje
 • Sonja Petkov
 • Valentina Letić

Nastavnici  srpskog jezika:

 • Marko Suharevski
 • Maja Ljubić 

Nastavnici  engleskog jezika:

 • Aleksandra Tasković 

Nastavnici italijanskog jezika:

 • Danka Bankić
 • Milica Vojnović
 

Nastavnik  računarstva i informatike i nastavnik audiovizuelne tehnike :

 • Tatjana Božić


Nastavnici  istorije s istorijom kulture i civilizacije:

 • Biljana Pejović
 • Darija Vojnović

Nastavnik  biologije:

 • Draginja Timotić

Nastavnik  fizike:

 • Lidija Hlapec 

Nastavnik  sociologije:

 • Marina Jugović

Nastavnik  psihologije:

 • Jasna Lukić

Nastavnik  filozofije i nastavnik građanskog vaspitanja:

 • Alenka Sančanin

Nastavnik  fizičkog vaspitanja:

Veroučitelji:

 • Ivan Kostić
 • Sanja Starčević
 • Ana Kiš

Dirigenti:

 • Ana Kovačić (“Bajićevi slavuji” – hor osnovne muzičke škole )
 • Milica Brkić (hor osnovne muzičke školg – Futog)
 • Ana Kovačić (pripremni razred i hor „Suncokreti))
 •  (“Bajićevi gudači” – gudački orkestar osnovne muzičke škole)
 • Goran Penić (“Sonja Marinković”- orkestar harmonika srednje muzičke škole)
 • Igor Paroški (“Margita Baračkov” – orkestar harmonika osnovne muzičke škole )
 • Marija Josimović (pripremni razred i hor „Suncokreti“)
 • Tamara Adamov Petijević (simfonijski orkestar srednje muzičke škole)
 • Tamara Adamov Petijević (ženski i mešoviti hor srednje muzičke škole)

 

 

Administrativno – finansijsko osoblje:

Pomoćno – tehničko osoblje: 

 • Vojin Milojević – domar
 • Dušan Kevrešan – portir
 • Dragan Đuričić – portir
 • Andrijana Mirić – spremačica
 • Aranka Hani – spremačica
 • Biljana Stojanović – spremačica
 • Sanja Slavka – spremačica
 • Sandra Stankov – spremačica

 

Comments are closed.