Zaposleni

UPRAVA ŠKOLE

DIREKTOR MUZIČKE ŠKOLE

Prof. mr Radmila Rakin Martinović 

POMOĆNICI DIREKTORA:

Robert Papik

Tatjana Vukmanović

STRUČNI SARADNICI:

Olivera Amidžić, pedagog

Mirjana Đukić, psiholog

mr Tatjana Čapko, nototekar


Stručna veća

Stručno veće nastavnika klavira

Rukovodioci: mr Milena Apić i Srđan Dalagija

Članovi

Stručno veće nastavnika gudačkih instrumenata

Rukovodilac: Ivana Makević Mađarić

Članovi

Stručno veće nastavnika duvačkih instrumenata

Rukovodilac: Jasna Marković Vujanović

Članovi

Stručno veće nastavnika harmonike

Rukovodilac: mr Dragan Mirković

Članovi

Stručno veće nastavnika solo pevanja

Rukovodilac: mr Ivana Jovanović

Članovi

Stručno veće nastavnika gitare, harfe i udaračkih instrumenata

Rukovodilac: Aleksandar Spasojević

Članovi

Stručno veće nastavnika za grupno muziciranje

Rukovodilac: Igor Paroški

Članovi

Stručno veće nastavnika teoretskih predmeta

Rukovodilac teoretskog odseka za osnovnu školu: Ana Kovačić

Rukovodilac teoretskog odseka za srednju školu: mr Nineta Avramović Lončar

Članovi


Vannastavno osoblje

Članovi

Comments are closed.