INFO tekst

U skladu sa čl. 38, stav 3, tačka 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Sl. Glasnik RS, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021), a u cilju upoznavanja zaposlenih sa pravima i obavezama  iz navedenog zakona postavlja se na sajt škole u odeljak zaposleni, pododeljak INFO tekst, stručni komentar Paragraf lex-a organizacije za praćenje propisa. 

Komentar možete pročitati klikom na sledeći link:

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – Stručni komentar Paragraf lex-a organizacije za praćenje propisa

Comments are closed.