Mr Radmila Rakin-Martinović

Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1984. godine, gde je stekla i zvanje magistra umetnosti – umetnička disciplina flauta 1987. godine, u klasi prof. Marijana Egića. Usavršavala se kod Bruna Kavala.

UMETNIČKA BIOGRAFIJA

Još kao jedan od najboljih đaka i izvanredan student učestvovala je na brojnim takmičenjima i osvajala najviše nagrade (ukupno 16 prvih nagrada).

Po završetku školovanja bavi se solističkom i kamernom delatnošću (u duetu i sa Triom flauta DENSITY). Učestvovala je na najznačajnijim muzičkim manifestacijama u Jugoslaviji i nastupala kao solista sa brojnim orkestrima u zemlji.

Snimala je za brojne radio i TV stanice u zemlji i inostranstvu.

Snimila je CD u produkciji Izdavačke kuće “EOS” – Europeing Recording Services iz Graca (Austrija).

PEDAGOŠKA DELATNOST

 Pedagoški rad započinje na drugoj godini studija 1981. god. kao profesor flaute u Muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Novom Sadu, gde je i danas zaposlena.

Član je svih jugoslovenskih žirija za flautu, a takođe i član Međunarodnog žirija na takmičenju “Petar Konjović”u Beogradu.

 Profesor je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu za predmete Metodika nastave flaute i Metodika nastave duvačkih instrumenata od oktobra 1999. godine. Od školske 2001/02.-2005 god.bila je predavač na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Ima zvanje redovnog profesora za navedene predmete.

ORGANIZACIONA DELATNOST

Mr Radmila Rakin-Martinović je direktor Muzičke škole “Isidor Bajić” u Novom Sadu od 1996. godine.

Vrhunske rezultate koje MŠ “Isidor Bajić” postiže na svim relevantnim takmičenjima (sedam puta uzastopno najbolja muzička škola u Srbiji) na primeren način su prezentovani i obeležavanjem tri velika jubileja: 130 godina od rođenja Isidora Bajića, 90 i 100 godina od osnivanja Bajićeve Muzičke škole.

Bila je izvršni producent na dva CD-a koje je objavila Muzička škola “Isidor Bajić” u saradnji sa Radio Novim Sadom.

Bajićeva Muzička škola je dobitnik najprestižnije nagrade u oblasti kulture i umetnosti – VUKOVE NAGRADE za 1999. godinu, kao i internacionalne nagrade za najbolji imidž u 2004. godini New Millennium Award – International Award for the Best Trade Name (Madrid, Španija).

*************************************************

 Ceneći njen kompletan rad, Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine joj je dodelila nagradu “Iskra kulture” za 1999 godinu.

Koautor je nastavnog plana i programa za predmet flauta (osnovne i srednje muzičke škole) u Republici Srbiji.

Osnivač je i direktor Memorijala «Isidor Bajić» i Međunarodnog takmičenja A.Eberst.

Dobitnik je zlatne značke Qlobal Quality Management za najboljeg menadžera u 2004. godini (Madrid, Španija).

Februara 2005. godine Radmila Rakin Martinović je dobila Godišnju nagradu Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, za izuzetne rezultate u umetničkom i pedagoškom radu u toku 2004.godine.

Skupština Grada Novog Sada 25.novembra 2005.godine, dodelila je mr Radmili Rakin Martinović Novembarsku povelju Grada Novog Sada, za izuzetne rezultate i dostignuća ostvarena na polju umetnosti, pedagogije, unapređenja muzičkog školstva i doprinos u afirmaciji Muzičke škole “Isidor Bajić” u zemlji i inostranstvu.

Januara 2006.godine mr Radmila Rakin Martinović primila je Svetosavsku nagradu Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, za doprinos razvoju obrazovanja u  2005.godini.

 

 

Comments are closed.